Velkommen til IDA Bygningsfysiks hjemmeside!

Til højre er der mulighed for tilmelding til vores nyhedsbrev, som udsendes cirka en gang om måneden. Du holdes bedst ajour med foreningens aktiviteter igennem nyhedsbrevet eller ved at blive en del af vores netværk på Facebook og Linked-in.
I menuen kan du læse om bestyrelsen, om medlemsskab og om det centrale i IDA Bygningsfysiks virke – nemlig arrangementerne:
Under ‘kommende arrangementer’ vil vi forsøge at annoncere 2-3 arrangementer ud i fremtiden og under ‘tidligere arrangementer’ kan du læse om et udvalg af de arrangementer som IDA Bygningsfysik har stået for siden foreningen blev oprettet i 2001.
Send endelig en mail med ris og ros – vi er altid interesserede i input og feedback fra brugere, medlemmer og interesserede.

Nyheder

Den 16. marts 2021 blev der afholdt Generalforsamling i IDA Bygningsfysik.
Der skete et formandsskifte fra Ruut Peuhkuri til Morten K. Mathiasen, (tidligere Næstformand).
Den nye Næstformand er Tina Priess Østergaard.

Med mere ro på Covid-19 situationen håber vi snarligt på nye fysiske arrangementer.

KONTAKT

Email
info@bygningsfysik.dk

Mette Holck
mh@ida.dk

Adresse

IDA Bygningsfysik
Ingeniørforeningen, IDA
Kalvebod Brygge 31-33
DK-1560 København V
Tlf: 3318 4848

Hvad betyder betegnelsen ‘bygningsfysik’?
Bygningsfysik er læren om varme-, luft- og fugttekniske forhold i bygninger, bygningsdele og bygningsmaterialer.
Et centralt formål med bygningsfysikken er at tilvejebringe komfortable forhold for mennesker i energieffektive bygninger. Dette skal opnås på en måde, så bygningen og klimaskærmen ikke udsættes for skadelige forhold – såsom fugt der øger risikoen for biologisk vækst og forkortet holdbarhed.

Foreningens interesseområde kaldes undertiden for “den hygrotermiske bygningsfysik” – den del af bygningsfysikken der drejer sig om varme-, luft, og fugttekniske forhold. Indenfor bygningsfysikken hører også brand-, akustik- og lysforhold. Disse forhold diskuteres dog sjældnere i foreningen IDA Bygningsfysik.

Bygningsfysikere analyserer bygninger og deres bestanddele ud fra målinger, computersimuleringer, og forenklede standardiserede beregninger samt ved feltundersøgelser.
Bygningsfysikere samarbejder med arkitekter om de helheder, der gør bygninger både æstetisk og funktionelt tilfredsstillende. De samarbejder ligeledes med konstruktionsingeniører om statiske systemer i bygninger og med entreprenører om forhold vedrørende nybyggeri og renovering. Dertil samarbejder bygningsfysikere også ofte med bygningsejer, brugere og driftsfolk om korrekt og hensigtmæssig brug og vedligehold af bygninger.