Morten K. Mathiasen

Morten K. Mathiasen

Formand

Ejer, Bygningsingeniør M.IDA, tømrer og energikonsulent. Syn og skønmand, Beskikket faglig dommer.

Anders Thomsen

Anders Thomsen

Bestyrelsesmedlem

Senior produktionschef NCC

Carsten Rode

Carsten Rode

Kasserer

Professor, DTU Byg, ph.d.

Ruut Peuhkuri

Ruut Peuhkuri

Bestyrelsesmedlem

Forskningschef, BUILD, Aalborg Universitet, Civilingeniør, Ph.d.

Søren Meyer

Søren Meyer

Bestyrelsesmedlem

Udviklingschef, Grundejernes Investeringsfond

Jens Kristian Bundgaard

Jens Kristian Bundgaard

Bestyrelsesmedlem

Senior arkitekt, Cand.arch.

Morten Møller Jensen

Morten Møller Jensen

Bestyrelsesmedlem

MSc, Adjunkt, Energikonsulent Rambøll

Ole Michael Hansen

Ole Michael Hansen

Bestyrelsesmedlem

Projektleder, Rambøll

Amer Shiekmus Ibrahim

Amer Shiekmus Ibrahim

Bestyrelsesmedlem

Stud. B.Eng. Architectural Engineering, DTU

Cecilie Marie Truelsen

Cecilie Marie Truelsen

Studentermedhjælper

Stud. M.Sc. Architectural Engineering, DTU

Afgåede bestyrelsesmedlemmer

Hans Dollerup, Tæthus.dk, Landsforeningen Økologisk Byggeri

7 Hans Dollerup

Henrik Monefeldt Tommerup, konsulent, Rambøll, civilingeniør
6 Henrik Monefeldt

Lars Olsen, Seniorprojektleder, Teknologisk Institut, civilingeniør, ph.d.
Bestyrelsesmedlem Lars Olsen

Søren Peter Bjarløv, arkitekt MAA, lektor, DTU Byg/SPB Arkitektrådgivning ApS

Bestyrelsesmedlem Søren Peter Bjarløv

Caroline Meyer White, GLARBO & WHITE, diplomingeniør

Per Haugaard, chief specialist, COWI, civilingeniør   
11 Per Haugaard

Nicolai Høgenhav Hoffmann, projektleder, COWI, diplomingeniør
10 Nicolai Høgenhav

Eva Møller, seniorforsker, Statens Byggeforskningsinstitut SBi, ph.d.

Bestyrelsesmedlem Eva Møller

Martin Morelli, forsker, Staten Byggeforskningsinstitut SBi, ph.d.
9 Martin Morelli

Jens Dons, arkitekt MAA, teknisk chef, Byggeskadefonden
Bestyrelsesmedlem Jens Dons

Claus Rudbeck, civilingeniør, ph.d., NIRAS
F

Peter A. Nielsen, civilingeniør
Bestyrelsesmedlem Peter A nielsen

Jens Østergaard, arkitekt MAA, direktør, Fonden BYG-ERFA
Kasserer Jens Østergaard

Morten Hjorslev Hansen, civilingeniør, ph.d., sekretariatsleder, DUKO – Dampspærre- og Undertagsklassifikationsordning ApS
Bestyrelsesmedlem Morten Hjorslev

Britt Haker, diplomingeniør, konsulent, Teknologisk Institut
Bestyrelsesmedlem Britt Haker Høgh

Susanne Pouline Svendsen, direktør fonden BYG-ERFA

Flemming Correll Fran, afdelingsleder BASCON