Tid: 6. oktober kl 15 – 18

Sted: IDA Conference, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V

Tilmeding: IDA Bygningsfysik


REBUS er et samfundspartnerskab, hvis vision er at fremme bæredygtige renoveringer, der gennemføres effektivt under hensyn til brugernes trivsel og behov for funktionalitet. Kom og hør om resultater, som bl.a. handler om totalværdi, data og indeklima.

REBUS er en sammenskrivning af ordene Renovating Buildings Sustainably. Partnerskabet har sat sig for at finde nye løsninger på de udfordringer, som præger renoveringsområdet i dag. Gennem en række fokusområder og afprøvning i fuldskala, er der udviklet metoder og værktøjer til renovering, der gavner miljøet, beskæftigelsen, indeklimaet og innovationskraften i byggeriet. Projektet skulle sikre

  • 50% lavere energiforbrug efter renovering
  • 30% lavere ressourceforbrug under renovering
  • 20% øget produktivitet

Samtidig skulle kvaliteten af indeklimaet forøges, bygningerne energieffektiviseres og ressourceforbruget mindskes – til gavn for brugere, industrien og samfundsøkonomien.

Udvalgte resultater – med relevans for os der interesserer os for bygningsfysik – præsenteres på dette fyraftensmøde.

Program: (nu med slides)

Velkomst, IDA Bygningsfysik v/Ruut Peuhkuri og Carsten Rode

Introduktion til REBUS samfundspartnerskab v. Martha Katrine Sørensen

Renovering på dagsordenen, formål, fundament, rammer for projektet mm.

Totalværdi som parameter, når der skal vælges renoveringsstrategier v. Olena K. Larsen

Præsentation af nyt totalværdiværktøj til at prioritere mellem aktiviteter i forbindelse med en renovering

Intelligent brug af data til forudsigelse af bygningens performance v. Carsten Rode

Præsentation af metoden REBUS Connect, der via statistisk analyse af en række datasæt kan dokumentere renoveringsmålene.

Pause m/forfriskninger

REBUS facaden optimerer renoveringsprocessen via effektivisering af byggeindustrien v. Martin Rasmussen og Martin Vraa Nielsen

Præsentation af facadekatalog og konfigurator

Bedre indeklima i almene boliger v. Thomas Witterseh

Præsentation af værktøjet IK kompas og mærkningsordningen Indeklimakvalitet

Diskussion og afslutning v/Ruut Peuhkuri og Carsten Rode