Tid: Tirsdag d. 13. december, 2022 kl. 15:30-18:00

Sted: Byg-Erfa, Ny Kongensgade 13, 1472 København K

Tilmelding: IDA Bygningsfysik


Julearrangement i BYG-ERFA med fagligt oplæg, gløgg og julekage

Beskrivelse

Traditionen tro holder IDA Bygningsfysik sit julearrangement sammen med BYG-ERFA.

Det faglige emne i år er den berygtede og frygtede krybekælder.

Krybekældre er en meget anvendt konstruktion, som tidligere blev vurderet som fugtsikker, fordi gulvet i stueetagen blev holdt fri af terræn, rummet under gulvet blev ventileret på undersiden, og varmetabet fra varmerør under gulvet begrænsede den relative luftfugtighed.

Indlægget gennmgår BYG-ERFAs erfaringsblade om krybekældre, herunder hvad der anbefales ved renovering af krybekældre.
Endvidere beskrives de potentielle fugtproblemer, som varmeisolering og ventilation kan medføre. Endelig beskrives svenske erfaringer med afhjælpning af fugtproblemer i krybekældre.

Oplægsholder: Morten Hjorslev Hansen, BYG-ERFA