Tid: 22. februar, 2022 kl 19:10 – 21.10

Sted: on-line (linket fås ved tilmelding)

Tilmeding: IDA Bygningsfysik


Hyg-hvad for noget? Kender du det fra diverse faglige arrangementer, at der aldrig er nok tid til at rigtig at diskutere faglige emner og spørgsmål? Hyg-Erfa er en byggefaglig debatklub, hvor der er god tid til den frie faglige debat mellem fagfolk.

Det fungerer efter princippet “Træk et emne fra hatten” hvor alle deltagere som minimum medbringer ét – men gerne flere – faglige emner, som man kan trække fra hatten og derefter få en god debat og vidensdeling om dette emne. Ham/hende, der har skrevet emnet, som bliver trukket, tager indgangstalen og sætter udgangspunktet for emnet.

Morten Mathiasen, næstformand for IDA Bygningsfysik agerer tovholder og ordstyrer ved at holde styr på talerækken, som ellers er helt fri.

Så går du med et eller flere aktuelle byggefaglige emner, som du gerne vil drøfte med en 20-30 fagfæller, så mød op til Hyg-Erfa via dette Teams-møde.

Vi håber du vil deltage med godt humør, gode emner, og en aktiv deltagelse i diskussionerne. Du skal som sagt minimum medbringe ét byggefagligt emne til hatten, men ellers er deltagelse gratis.

Vi håber på en god, lærerig og ikke mindst hyggelig aften.