Hyg-hvad for noget? Kender du det fra diverse faglige arrangementer, at der aldrig er nok tid til at rigtig at diskutere faglige emner og spørgsmål? Hyg-Erfa er en byggefaglig debatklub, hvor der er god tid til den frie faglige debat mellem fagfolk.

Arrangementet holdes fysisk den 9. april 2024 med fremmøde hos IDA på Kalvebod Brygge.
Arrangementet er fra 17.00 til 21.00, hvor vi med gode 3-4 timer har god tid til at komme grundigt omkring en 8-16 aktuelle byggefaglige emner ved at bruge en ca.15-20
minutter pr. emne.

Det fungerer efter princippet “Træk et emne fra hatten” hvor alle deltagere som minimum medbringer ét – men gerne flere – faglige emner, som ordstyreren kan trække fra hatten og derefter få en god debat og vidensdeling om dette emne. Ham/hende, der har skrevet emnet, som bliver trukket, tager indgangstalen og sætter udgangspunktet for emnet.

Morten K. Mathiasen, formand for IDA Bygningsfysik agerer tovholder og ordstyrer ved at holde styr på talerækken, som ellers er helt fri.

Så går du med et eller flere aktuelle byggefaglige emner, som du gerne vil drøfte med en 20-30 fagfæller, så mød op til en god aften med vidensdeling, netværk og hyggeligt samvær.

Vi håber du vil deltage med godt humør, gode emner og en aktiv deltagelse i diskussionerne. Du skal som sagt minimum medbringe ét byggefagligt emne til hatten.

Der serveres sandwich, drikkevarer, (vand/øl samt kaffe og te) samt diverse snacks. Arrangementet koster 75 kr. pr. deltager, (gratis for medlemmer af IDA Bygningsfysik).

Vi håber på en god, lærerig og ikke mindst hyggelig aften.

Læs mere og tilmed dig her