Tid: 23. marts, 2023 kl 18

Sted: IDA Conference, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V


Indkaldelse til ordinær generalforsamling i IDA Bygningsfysik. Kom og vær med til at præge selskabets udvikling fremover!

IDA Bygningsfysik byder alle velkomne, entreprenører, arkitekter, ingeniører samt andre fagfolk, som er interesseret i at udbrede kendskabet til bygningsfysik og skabe et forum, hvor branchen kan mødes, diskutere, reflektere og skubbe til udviklingen i dansk byggeri.

Dagsorden:

1.Valg af dirigent og referent
2.Fremlæggelse af årsberetning
3.Fremlæggelse af årsregnskabet til orientering
4.Fremtidigt arbejde i selskabet og budget for løbende år
5.Indkomne forslag
6.Valg af bestyrelsesmedlemmer
7.Valg af kritisk revisor
8.Eventuelt

Præsentationen kan findes her