Tid: 16. marts, 2021 kl 18

Sted: on-line (linket fås ved tilmelding)

Tilmeding: IDA Bygningsfysik


Indkaldelse til ordinær generalforsamling i IDA Bygningsfysik. Kom og vær med til at præge selskabets udvikling fremover!

IDA Bygningsfysik byder alle velkomne, entreprenører, arkitekter, ingeniører samt andre fagfolk, som er interesseret i at udbrede kendskabet til bygningsfysik og skabe et forum, hvor branchen kan mødes, diskutere, reflektere og skubbe til udviklingen i dansk byggeri.

Dagsorden:

1.Valg af dirigent
2.Årsberetning
3.Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og decharge
4.Fremtidigt arbejde i selskabet og budget for løbende år
5.Beretning om IDA’s fagtekniske arbejde
6.Indkomne forslag – forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 9. marts 2021
7.Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9.Valg af kritisk revisor
10.Eventuelt

Efter en lille pause fortsætter vi med et fagteknisk arrangement Hyg-Erfa. Tilmelding foregår særskilt via linket.