Fugtige kældre og opstigende grundfugt er en udfordring for
mange husejere. Forskellige firmaer tilbyder løsninger, der ved såkaldt
elektroosmose kan gøre kælderen mere tør. Men virker det?

Anvendelse af elektroosmose til tørring af fugtigt murværk
er omdiskuteret i Danmark og har været det gennem en årrække. Virker det, eller
virker det ikke? Den nødvendige faglige dokumentation til at besvare
spørgsmålet har ikke tidligere været til stede. Ny forskning fra DTU ser nu ud
til at kunne give svar på spørgsmålet. Projektet har været støttet af Realdania
og GI.

Dette emne og andre tager vi op det næste arrangement fra
IDA Bygningsfysik, som afholdes i forbindelse med vores årlige
generalforsamling – hvor vi også håber du vil deltage.

Læs resten og tilmeld dig her