Tid: Onsdag d. 20. april 2022 kl. 15:00-17:00

Sted: Christansholm, Trandgravsvej 5, 1437 København

Tilmelding: IDA Bygningsfysik


Streetfood på Papirøen gjorde stedet kendt, en unik beliggenhed midt i København. Et nyt markant og meget spændende bygningsværk er nu under opførelse. Kom og hør om design og test af facaderne til Christiansholm.

Kom og oplev opførelsen af de nye lejligheder og hotel på Christiansholm på Papirøen. Hør om design og test af de kæmpe sandwichelementer .

Indhold:

Christiansholms udskillelse i forhold til den almindelige bygningsmasse i dag er på facadernes udformning og dens konsekvenser for klimaskærmen. Facaderne er 100% præfabrikerede i betonsandwichelementer med præmonterede vinduer og indeliggende altaner.

Derfor er emnerne til dagen valgt indenfor denne kategori for de skrå facader:

  • Facadens elementer. En anderledes statik, montage og høje krav til samlinger.
  • Facadens vinduer. Fra høje testkrav til løsninger.
  • De indeliggende altaner. Fra kompleksitet til enkelhed.

Vi mødes ved porten kl. 15.00 og går til skurbyen.

Ivan Rysgård, NCC vil her komme med indlæg om dagens emne, samt en mere generel orientering om projektets udformning. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Kl. 16.15 går vi en runde på byggepladsen, hvor der vil være lejlighed til at se den oprindelige mockup af sandwichelementerne og komme rundt i bygningen og se
det imponerende bygningsværk.

For at deltage i rundvisningen bedes I medtage sikkerhedshjelm og sikkerhedssko.

Arrangør, IDA Bygningsfysik: Anders Thomsen 25163344