Tid: 16. september 2020 kl. 09.00-16.00
Sted: Scandic Sluseholmen, Molestien 11, 2450 København SV

Tilmeding: Bygningsfysikdag


 

På bygningsfysikdagen deler praktikere, beslutningstagere og forskere den nyeste viden om bygningers varme-, fugt- og indeklimaforhold.

På Bygningsfysikdag 2020 sætter vi fokus indvendig efterisolering og godt indeklima i forbindelse med renovering af såvel boliger som historiske bygninger. Herunder præsenteres også BUILDs nye anvisning om undersøgelse og vurdering af skimmelsvampe i bygninger. Desuden ser vi på, hvordan vi kan bygge mere bæredygtigt byggeri ved at bygge billigere og bedre lavenergihuse og hvordan vi kan bygge mere med træ og dermed reducere byggeriets CO2-udledning.

Det er femte gang, at BYG-ERFAIDA Bygningsfysik og BUILD går sammen om at afholde Bygningsfysikdagen.

PROGRAM

Se det fulde program for Bygningsfysikdag 2020