Tid: Tirsdag d. 07. juni 2022 kl. 16:00-18:00

Sted: Nationalmuseet, Brede Værk, I.C. Modewegs Vej, 2800 Kongens Lyngby

Tilmelding: IDA Bygningsfysik


Seniorrådgiver Poul Klenz Larsen byder velkommen til et besøg på Nationalmuseets Miljøarkæologi og Materialeforsknings afdeling, hvor vi skal høre nærmere om naturvidenskab på Nationalmuseet.

Beskrivelse

Kom på besøg på Nationalmusset sammen med IDA Bygningsfysik.
Seniorrådgiver Poul Klenz Larsen, forfatteren bag adskillige BYG-ERFA erfaringsblade om bygningsfysik i ældre bevaringsværdige ejendommen byder indenfor på deres laboratorium.

Programmet ser ud som følger:
(ret til ændringer forbeholdes)

  • Naturvidenskab på Nationalmuseet v/ enhedsleder Peter Rasmussen, Miljøarkæologi og Materialeforskning
  • Hvordan konserverer man et vikingeskib? v/ konservator Annette Hjelm Petersen, Bygning og Inventar.
  • Bevaring af arkæologiske genstande in situ v/ seniorforsker Henning Matthiesen, Miljøarkæologi og Materialeforskning
  • Nationalmuseet nye lav-energi magasinbyggeri v/Poul Klenz Larsen

Vi skal mødes ved parkeringspladsen ved Brede Spisehus Modewegs Vej 40.