Tid: Torsdag d. 26. januar, 2023 kl. 15:30-17:30

Sted: IDA Conference, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V

Tilmelding: IDA Bygningsfysik


Nutidens energibesparelser har sendt temperaturen ned under 20 grader i skoler, rådhuse og andre offentlige bygninger. Og mange husejere skruer ned for varmen i huset for at undgå de dyre energiregningen.

Beskrivelse

Hvad var bevæggrunden for instruksen om højst 19°C i offentlige bygninger, og hvad betyder det for bygningerne? Hvilken feedback er der kommet på instruksen?

Når man skruer ned for varmen i bygningerne, sparer man muligvis på energien, men hvor sundt er det for bygningerne og brugerne? Dette arrangement vil sætte fokus på, hvad konsekvensen bliver for indeklimaet og for fugttilstande i de tilgrænsende konstruktioner. Desuden ses på de forhold, bygningens brugere kan gøre noget ved: Udover at skrue på rumtermostaten, ses på fugttilskud, ventilation, brug og indretning af rum, og vi vurderer energibesparelsen.

Mød op og bliv klogere på energibesparelser og hvad det kan betyde for vores bygninger og indeklimaet i bygningerne.

Arrangementet henvender sig til alle bygningsejere og folk der arbejder med bygningsdrift.

Program:

15:30 Velkomst (Kaffe og kage vil være stillet frem), v/Morten Møller Jensen, Rambøll

15:35 Oplæg og beregningseksempel 1 – 1d varmetransmission, v/Morten Møller Jensen

15:45 Beslutningsprocessen om instruksen, v/Energistyrelsen

16:05 Oplæg og beregningseksempel 2 – Termografering, v/Morten Møller Jensen)

16:20 De gode råde, v/Carsten Rode, DTU

16:30 Oplæg og beregningseksempel 3 – 2d/3d varmetransmission, v/Carsten Rode

16:45 Det termiske indeklima v/Jørn Toftum, DTU

17:00 Oplæg og beregningseksempel 4 – fugt- og varmebalance, rummet, v/Carsten Rode

17:10 Debat

17:30 Tak for i dag!