Tid:  29. maj 2018 kl. 15:00 – 18:00

Sted: Rambøll, Oluf Palmes Allé 22, 8200 Århus

Kom og vær med på dette møde, hvor vi gennemgår forskellige bygningsfysiske forhold som har betydning for mikrobiel vækst på bygningsmaterialer og for påvirkning af indeklimaet (f.eks. fugtvandring i bygningsmaterialer, fugtophobning på overflader, temperaturer, luft og trykforhold etc.). Hvilke bygningsfysiske parametre er vigtige for skimmelpåvirkning af indeklimaet? Vi vil også komme ind på forskellige analysemetoder til påvisning af skimmelsvampe. Mødet vil desuden se på biologisk analyse koblet på detaljerede fugtsimuleringer for dimensionering af udbedringsløsninger.

Program:
Kl. 15:00: Velkomst ved Jane Ziegler, Rambøll, Renovering og Bygningsfysik (moderator)
Indhold: Jane laver en kort introduktion til eftermiddagens program. Vi ser skimmelsvampeskader i både nybyggeri og i forhold til renoveringer. Hvad er årsagen? Hvordan påviser vi det? Hvorfor går det galt? Hvordan forebygger vi?

Kl. 15:15: Skimmelsvampebiologi i relation til bygningsfysik, Niels Skals, Rambøll
Skimmelsvampe vokser pga forhøjede fugtniveauer på materialeoverflader. Hvorfor vokser det mere på nogle overflader end andre? Hvordan påvises skimmelsvampe? Styrke og svagheder ved de forskellige prøvemetoder. Hvilke bygningsfysiske parametre er vigtige for negativ påvirkning af opholdszonen i bygninger?

Kl. 15:45: Fugt og fugtige materialer i relation til skimmelvækst, Eva Møller, AAU-SBi
Byggematerialer kan optage og afgive fugt i forhold til omgivelserne – til indeklimaet og til andre materialer. Men deres fugt- og materialetekniske egenskaber vil ofte være meget forskellige – også i forhold til risikoen for skimmeldannelse. Hvordan vandrer fugt i materialer? Hvordan opstår der kritiske fugtniveauer på overflader? Hvordan beskyttes bygningsmaterialer mod fugt og skimmelvækst?

Kl. 16:15: Pause med forfriskninger

Kl. 16:45: Fugtsimuleringer med WUFI, Jan-Erik Samdal Straume, Rambøll
Der findes forskellige metoder til at beregne og simulere fugtvandring i materialer. Med WUFI kan man også estimere risikoen for skimmelvækst på materialeoverflader. Simuleringer kan være meget værdifulde i både projektering af nybyggeri samt renovering hvor nye og gamle materialer/konstruktioner skal spille sammen.

Kl. 17:15: Bygningsundersøgelser for fugt og skimmel i praksis. Christoph Höflich, Höflich Byggeteknisk Rådgivning
Når bygninger skal undersøges for fugt og skimmelproblematik er det vigtigt at anvende de relevante målemetoder til de givne udfordringer. Der er mange faldgruber og der er risici for falsk positive eller falsk negative fugtmålinger. Christoph Höflich vil illustrere dette med praktiske eksempler fra både nyt og gammelt byggeri.

Kl. 17:45: Afrunding ved Jane Ziegler.

Kl. 18:00: Tak for i dag