Tid: Torsdag d. 27. februar 2020, kl. 16:30 – 19:00

Sted: EY Huset, Aarhus C

Tilmeding: IDA Bygningsfysik


Klimaet ændrer sig. Nogle af de kommende forandringer har vi måske allerede fået en forsmag på i den ekstreme sommer, vi så i 2018. Kom og hør, hvilke konsekvenser disse har for bygningsfysikken og det byggede miljø.

OBS: Parkring er nemmest og bedst i Bruun’s Galleri, mod betaling.

Arrangementet er en gentagelse af et lignende arrangement afholdt for et års tid siden hos SBi. Nu gentager vi succesen – men denne gang i Aarhus da emnet er mere relevant end nogensinde.

Programmet byder på emner omkring, hvordan klimaet påvirker bygninger og hvilke konsekvenser klimaforandringer har for bygninger samt konkrete bud på, hvordan vi kan forberede både nye men også eksisterende bygninger til fremtidens klimaforandringer.

Program:

16.30-16.35: Velkomst og indledning v/ Morten Mathiesen og Carsten Rode, IDA Bygningsfysik

16.35-17.00: Forståelse og simulering af klimapåvirkninger i byrum v/ Holger Koss, DTU Byg

17.00-17.25 Huses stabilitet, når klimaet ændrer sig v/Jørgen Nielsen, BUILD, AAU (tidligere SBi)

17.25 – 17.50 Klimaforandringer og termisk bygningsdesign, v/ Steffen Petersen, Lektor, AU.

17.50-18.05: Pause med kaffe, kage, frugt og sandwich

18.05 – 18.30: Hvordan undgår vi skader i fremtiden? v/ Morten K. Mathiasen, Byggesagkyndig.nu

18.30-18.50: Konsekvenser for bygningsfysik v/ Carsten Rode, Professor, DTU Byg

18.50-19.00: Diskussion samt afrunding v/ Morten Mathiesen og Carsten Rode, IDA Bygningsfysik.