Tid: 20. marts 2019 kl. 18.00 – 19.00
Sted: AAU København, Auditorium, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 KBH SV

Tilmelding


Indkaldelse til ordinær generalforsamling i IDA Bygningsfysik. Kom og vær med til at præge selskabets udvikling fremover!

IDA Bygningsfysik byder alle velkomne, entreprenører, arkitekter, ingeniører samt andre fagfolk, som er interesseret i at udbrede kendskabet til bygningsfysik og skabe et forum, hvor branchen kan mødes, diskutere, reflektere og skubbe til udviklingen i dansk byggeri.

Dagsorden:

1.Valg af dirigent
2.Årsberetning
3.Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og decharge
4.Fremtidigt arbejde i selskabet og budget for løbende år
5.Beretning om IDA’s fagtekniske arbejde
6.Indkomne forslag – forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 6. marts 2019
7.Valg af formand – formanden er ikke på valg i 2019
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9.Valg af kritisk revisor
10.Eventuelt

OBS! Generalforsamlingen følger umiddelbart efter arrangementet: Klimaændringer og bygningsfysik, der starter kl. 15.00 samme sted. Tilmelding sker på arrangementet.