Tid: 23. maj 2019 kl. 13.00-17.00
Sted: DTU Byg, Bygning 118, Brovej, 2800 Kgs. Lyngby
Tilmelding: Senest 15. maj på linket


Indvendig isolering er ofte den eneste mulighed for at reducere transmissionsvarmetabet gennem bevaringsværdige murede facader. Men hvornår fungerer det bygningsfysisk? DTU Byg præsenterer resultaterne fra de sidste 5 års forskning i indvendig isolering.

Link til præsentationer på DTU’s hjemmeside

Program

13.00 – 13.20 Søren Peter Bjarløv: Indvendig isolering på tværs
13.20 – 13.50 Tessa Kvist Hansen: Fuldskala og laboratorie forsøg, slagregn, og imprægnering
13.50 – 14.10 Diskussion
14.10 – 14.25 Pause
14.25 – 14.55 Tommy Odgaard:  Containerforsøg – hvad viser målingerne
14.55 – 15.25 Nickolaj Feldt Jensen: De små murer – skimmelforsøg
15.25 – 15.55 Britt Haker Høegh: Fuldskala forsøg
15.55 – 16.30 Diskussion