Tid: 8. maj 2019 kl. 09.00-16.00
Sted: Scandic Sluseholmen, Molestien 11, 2450 København SV
Tilmelding: https://www.bygningsfysikdag.dk/

(Hvis du er medlem af IDA Bygningsfysik, skriv dette i feltet “Bemærkninger” i tilmeldingen, og du får 10% rabat)


På Bygningsfysikdagen starter vi med at se nærmere på tagkonstruktioner, som SBi for nylig har udgivet en SBi-anvisning om. Derefter udforsker vi problemer med kuldebroer og forskellige erfaringer med træbyggeri i Norden. Om eftermiddagen diskuterer vi materialers levetider i et bygningsfysisk bæredygtighedsperspektiv.

Program

08.30   Morgenmad og kaffe

09.00   Velkomst v/Forskningschef Ruut Peuhkuri, SBi, formand for IDA Bygningsfysik

09.10   Ny SBi-anvisning om tage v/Erik Brandt, seniorforsker, SBi

09.35   Hvordan sikrer vi langvarige lufttætte løsninger ved tagrenovering? v/Johnny Lundgreen, underviser, Roskilde Tekniske Skole

09.55   Giver for meget ventilation af kolde skunkrum skimmelvækst? v/Nickolaj Feldt Jensen, ph.d.-studerende, DTU Byg

10.15   Lufttæthed og risiko for skimmelvækst ved efterisolering af tage v/Tommy Bunch-Nielsen, direktør, Bunch Bygningsfysik og adjungeret professor, SBi

10.35  Pause

11.05  Kuldebroers indflydelse på klimaskærmens varmetab v/Mads Hulmose Wagner, gruppeleder, MOE A/S

11.25  Fugtsikring i byggeperioden af byggeri med massive træelementer (CLT) v/Lars Olsson, forsker, RISE, Sverige

11.45  Danske erfaringer med massive træelementer (CLT). Håndtering af fugt i byggeperioden. v/Bo Pedersen, Kompetencechef, trækonstruktioner, MOE A/S

12.05  Frokost

13.05  Sådan påvirker designstrategi og materialevalg bygningers miljøbelastning v/Harpa Birgisdottir, seniorforsker, SBi

13.25  Vurdering af levetider for byggematerialer og bygningsdele v/Niels-Jørgen Aagaard, institutdirektør,
DTU Byg

13.45  Materialer, levetider og robusthed i DGNB-certificering v/Lau Raffnsøe, teknisk direktør, Green Building Council Denmark

14.05  Pause

14.35  Levetider af materialer – testet under kontrollerede forhold i laboratoriet v/Torben Valdbjørn Rasmussen, seniorforsker, SBi

14.55  Ny, billig og effektiv målemetode til bestemmelse af bæredygtige byggematerialers fugtegenskaber v/Rasmus Lund Jensen, lektor, Institut for Byggeri og Anlæg, AAU

15.15  Upcycle Studios: Hvad er de bygningsfysiske udfordringer for fremtidens cirkulære byggerier? v/Niklas Nolsøe, Lead Designer, Lendager UP

15.45  Afrunding v/Ruut Peuhkuri

16.00  Afslutning med netværk, snacks og drikkevarer

16.30  Tak for i dag