Tid: 5. februar 2019 kl. 15.30-18.00
Sted: Papiruld Danmark A/S, Brødeskovvej 40, 3400 Hillerød

Tilmelding: https://ida.dk/arrangement/byggebranchen-er-en-kaempe-klimasynder-330671#


Start det nye år med et indblik i hvordan man producerer og anvender cellulosebaserede Upcyclede isoleringsprodukter. Efterfulgt af spændende tekniske oplæg om bl.a. lufttæthed med pladematerialer og træbyggeri i flere etager.

50.000 boliger dagligt de kommende 34 år -så mange skal der bygges i verdens byer frem mod 2050 ca. 625 millioner i alt ifølge FN.

Hvis det hele kommer til at ske med traditionelle byggemetoder og materialer, der typisk kræver store energimængder at producere, vil CO2-udledningen vokse eksplosivt.

Men over de senere år er alternativer vokset frem, eller genfundet.

I forhold til byggeri i beton og tegl er byggeri med træ hurtigere og kræver mindre mandskab, færre lastbiltransporter og mindre kraner da elementerne kun vejer omkring 1/5 af et tilsvarende betonelement. Den lave vægt betyder også, at fundamenterne kan gøres mindre, hvilket igen sparer beton.

Desuden er der miljøfordelen. Produktionen af f.eks. beton alene medfører ca. 7% af verdens samlede CO2-udledning. Mens træ (og andre organiske materialer) fungerer som et CO2-lager, når det bruges i byggeri i stedet for at forrådne i naturen, eller brænde på kraftværker og i brændeovne.

I Norge er der netop opført et godt 85 m højt træhus med 18 etager. Træbaserede isoleringsmaterialer anvendes ligeledes i stort omfang i udlandet.

Myndighederne i London tillod for flere år siden at CO2-gevinsten ved at bygge med træ relativt til at bygge med beton og stål i bygningen kan modregnes i bygningens ‘energiramme’.

I Danmark har vi været fodslæbende med at bygge i træ, og helt generelt med at vælge de byggematerialer der udleder mindst CO2. Det er jo tosset, at man stiller krav til energiforbruget i brugsfasen, men overhovedet ikke beskæftiger sig med den indlejrede energi i bygningsmaterialerne, som set over deres levetid udgør omkring 50 procent af bygningens klimapåvirkning.

Brand og brandsikring opfattes som én af de væsentligste barrierer. En brandrådgiver, der er en af forfatterne til de helt nye ”Præ-accepterede brand-løsninger” i BR18 bliver én af de flere oplægsholdere til arrangementet.

Hør om erfaringen fra en virksomhed der fremstiller isoleringsmateriale af gårsdagens aviser. Derudover kommer der spændende oplæg fra en forsker fra SBI, en energirådgiver samt en af arkitekterne bag træhusbyggeriet ”Fremtidens Bæredygtige Almene Bolig”.

Program: (Præsentationer findes under links)

· 15:30 – 16:00: Rundvisning i produktionen v/Sana Saleem, Ingeniør hos Papiruld Danmark A/S

· 16:00-16:15: Velkomst og kort intro v/Sana Saleem, Ingeniør hos Papiruld Danmark A/S

1_Intro og velkomst_Papiruld Danmark

· 16:15-16:30: Bygningsfysik – fakta og forskning i hygroskopiske isoleringsmaterialer v/Ruut Peuhkuri, Forskningschef hos SBI

2_Hygroskopiske isoleringsmaterialer

· 16:30 – 16:45: Luft og damptæthed samt erfaringer med blowerdoortest fra lette byggerier med plademateriale som dampbremse v/Hans Dollerup, Energirådgiver

3_Pladematerialer som luft- og damptæthedsplan

– 16:45-17:00: Pause med snacks og drikke

· 17:00-17:20: Årets Byggeri 2018 ‘Lisberg Bakke’ og træ som fremtidens byggemateriale v/Kim Dalgaard, Arkitekt hos Vandkunsten

4_Lisbjerg Bakke_træ som byggemateriale (Bemærk at fotos og illustrationer er under ophavsret, og kun kan anvendes efter forudgående aftale med Vandkunsten)

· 17:20-17:45: Brug af organiske isoleringsmaterialer i etagebyggeri af træ, hermed de hvordan de kan anvendes i fremtidens byggeri iht. BR18 ”Præ-accepterede brand-løsninger” v/Morten Steen Johansen Brandteknisk rådgiver hos Tyréns A / S Consulting Engineers

5_Brandkrav til cellulose og træbaserede byggematerialer

· 17:45-18:00: Spørgsmål