Vidensseminar om energieffektivisering i bygninger

Vidensseminar om energieffektivisering i bygninger

Tid
3. marts 2006 kl. 9.00-15.30

Sted
IDA, Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33, København V

Beskrivelse
I forlængelse af åbningskonferencen for ENERGIÅR 2006, afholder IDA-BYG i samarbejde med bl.a. Selskabet for Bygningsfysik et videnseminar om energieffektivisering inden for bygninger.
På videnseminaret skal teknologiernes aktuelle status kortlægges, og der skal være en generel debat mellem oplægsholdere og deltagere i seminaret om udfordringerne og udviklingsperspektiverne inden for energieffektivisering i bygninger.
Seminaret skal danne basis for udvikling af en vision inden for bygninger og boliger. IDA-BYG vil ved udgangen af året fremlægge en række ideer om energieffektivisering af bygninger.
I første del drøftes energieffektiviseringen i bygninger og brugeradfærd, og der vil være oplæg fra forskningsinstitutioner m.v. Eftermiddagens arrangement omfatter nyere teknologier, herunder udnyttelse af vedvarende energi, og der vil være oplæg fra brancher og virksomheder.

Program
8.00 Registrering og kaffe
9.00 Velkomst Kurt Emil Eriksen, IDA-BYG
9.15 Muligheder for reduktion af energiforbrug i bygninger
– Nybyggeri v. Svend Svendsen, DTU-BYG
– Eksisterende bygninger v. Kim B. Wittchen, SBi
– Kontorbyggeri Per Monby, Birch & Krogboe
Debat om potentialet, erfaringer og muligheder
10.50 Pause
11.20 Muligheder for energibesparelser ved forbrugeroplysning, herunder indkøbsadfærd. v Göran Wilke, ELsparfonden
Debat om oplysningskampagner, mærkninger m.m.
12.00 Frokost
12.45 Muligheder ved alternative energisystemer til opvarmning og køling af bygninger.
– Solvarme til opvarmning, Jan Erik Nielsen, DSF
– Naturlig ventilation til køling af bygninger Steen Hagelskjær, Window Master
– Jordvarme og varmepumper til boligopvarmning
– Solceller integreret i glas Eik Bezzel, PhotoSolar
Debat om potentiale, erfaringer og muligheder ved anvendelse af vedvarende energi 

Deltagelse
Gratis, tilmelding via IDA’s hjemmeside.