Højdepunkter fra 9. Nordiske Symposium i Bygningsfysik

Højdepunkter fra 9. Nordiske Symposium i Bygningsfysik

Tid
d. 20. juni 2011 kl. 16.00-18.00

Sted
NIRAS Ørestad, Ørestads Boulevard 35, 2300 København S

Beskrivelse
Gå-hjem-møde

Annoncetekst
– få guldkornene fra 3 1/2 dages konference i Finland serveret på 2 timer i Ørestaden.
29. maj – 2. juni 2011 blev det 9. Nordiske Symposium i bygningsfysik afholdt i Tampere, Finland. Nogle af symposiets danske deltagere har indvilget i at give en kort fremstilling af, hvad der efter deres mening var højdepunkter blandt indlæggene inden for hver deres fagområder. På symposiet fremlagdes 160 indlæg med redegørelse for forskningsaktiviteter fra Norden (68) såvel som fra andre lande (92). Når vi på mødet i Ørestaden på 2 timer søger at redegøre herfor, er der alene tale om en orientering om i hvilken retning forskningen går inden for de enkelte fagområder med fremdragelse af enkelte indlæg, der blev givet i Finland. Hvad var omdiskuteret, og hvilke resultater var de mest spændende? Symposiets temaer var opdelt i: -hygrothermal performance of envelope assemblies and air-tightness of buildings -air movement, material properties, moisture problems, mould growth and durability -energy efficiency of buildings, low-, passive and zero energy houses …og vi vil fremdrage højdepunkter fra hvert af disse områder.