Softwareintroduktion til dynamiske bygningsmodeller

Softwareintroduktion til dynamiske bygningsmodeller

Tid
22. august 2007 kl. 16.00-18.00

Sted
Københavnsområdet

Beskrivelse
Samspillet mellem bygningers udtryk og funktion, indeklima og energibehov samt styring og regulering er kompleks. Imidlertid findes der anvendelige edb-værktøjer til simulering/beregning af dette komplekse sammenspil i bygninger. Værktøjerne kan med fordel bruges til bygningsdesign, bygningsoptimering og til bygningsdokumentation.
Kursets mål er at give en introduktion til en palette af beregningsprogrammer: brugerflade, brugerforudsætninger, fleksibilitet i forhold til projektopgaver, kompatibilitet med andet software, uddata, resultatpræsentation etc. Introduktionen skal danne grundlag for at deltagerne senere kan tilmelde sig til opfølgningskurser, hvor sigtet er at opnå grundlæggende brugerkompetencer. 
Følgende beregningsværktøjer vil blive introduceret:
•ESP-r
•TRNSYS
•Simulink
•Virtual Environment
•BSim
Kurset er ideelt for deltagere (ingeniører og arkitekter), der agter starte på at anvende dynamiske beregningsværktøjer til bygningsdesign, bygningsoptimering og bygningsdokumentering.
Opfølgningskurser: Opfølgningskurserne, men 3-4 timers varighed, vil blive udbudt relativ kort tid efter introduktionskurset.

Foredragsholdere
Energi: v/Sven Svendsen, DTU
Ventilationssystemer, lavenergi, energirenovering, lufttæthed
Fugt: v/Eva Møller, SBi
Kritiske fugtværdier, grænser for skimmelsvampevækst, måling af fugt, forebyggelse, fugtsimulering
Bygningsdele og materialer: v/Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi
Dobbeltfacader, innovative bygningskomponenter, nyt indenfor murværk

Deltagelse
Gratis, tilmelding via IDA’s hjemmeside.