SEMINAR OM ISOLERINGSMATERIALER – EGENSKABER OG ANVENDELSE

SEMINAR OM ISOLERINGSMATERIALER – EGENSKABER OG ANVENDELSE

Tid:  Tirsdag d. 23. januar 2018, kl. 18:00 – 21:10
Sted: INGENIØRHUSET I KØBENHAVN – KALVEBOD BRYGGE 31-33, 1780 KBH. V.
Præsentation: 

Dette seminar omhandler almindelige kendte isoleringsmaterialer og fremtidsisoleringer i form af superisoleringsmaterialer og brugen af dem.

OBS!! Dette arrangement udbydes også som webinar. Se arrangement nr. 326063.Eksperter på området belyser isoleringsmaterialernes relevante egenskaber og anvendelsesmæssige forhold, herunder økonomiske forhold, brandforhold og miljøpåvirkninger.

I anden halvdel er der fokus på superisoleringsmaterialer (SIM), hvor CHALMERS Universitet præsenterer helt nye resultater fra IEA EBC Annex 65: ”Long-Term Performance of SIM in Building Components and Systems”, hvor det overordnede formål har været at stimulere til en mere udbredt anvendelse af superisoleringsmaterialer med særlig fokus på vakuum og aerogel isolering.

Desuden præsenterer RealDania et dansk eksempel på en energirenovering, hvor aerogel isolering er anvendt. Seminaret afsluttes med debat om fordele og ulemper ved de enkelte isoleringsmaterialer.

Program

 

Kl. 18:00 Ankomst, sandwich og vand/øl

Kl. 18:10 Velkomst af Henrik M. Tommerup, Rambøll

Kl. 18.15 Svend Svendsen, Professor DTU Byg: Varmeisoleringsmaterialer med fokus på varmeledningsevne og økonomiske forhold for gængse isoleringsprodukter og produkter med lavere varmeledningsevner.

Kl. 18:40 Anders Bach Vestergaard, brandteknisk rådgiver, DBI: Brandtekniske egenskaber og brandbeskyttelse for gængse isoleringsmaterialer

Kl. 19:05 Freja Nygaard Rasmussen, Bæredygtighedskonsulent, AAU-SBi: Præsentation af LCA Byg (nyt værktøj til livscyklusvurderinger) og beregninger for typisk ydervægskonstruktion med forskellige isoleringsmaterialer.

Kl. 19:25 Pause med forfriskninger

Kl. 19:40 Bijan Adl-Zarrabi, Associate Professor, Chalmers Universitet: Generelle egenskaber for superisoleringsmaterialer inklusive bæredygtighedsvurderinger.

Kl. 20:05 min. Pär Johansson, Assistant Professor, Chalmers Universitet: Praktisk anvendelse af superisoleringsmaterialer med fokus på bygningsrenovering.

Kl. 20:30 Per Troelsen, RealDania, arkitekt og projektleder: Præsentation af renoveringen af PH’s eget hus med fokus på isoleringsløsninger og især indvendig ydervægsisolering med højisolerende aerogel.

Kl. 20:50. Afrunding og debat om fordele og ulemper ved de enkelte isoleringsmaterialer. Ordstyrer Morten K. Mathiasen, Byggesagkyndige.nu

Kl. 21:10 Mødet slutter