Renoveringsløsninger til krybekældre med fugtproblemer

Renoveringsløsninger til krybekældre med fugtproblemer

Renoveringsløsninger til krybekældre med fugtproblemer

Slideshows downloades her:
MARB_Velkomst_03112015
MHH_Krybekældre_03112015
SPB_Skimmelpotentiale_03112015
HMT_Case_03112015
MARB_Tilstand_03112015

Tid
Tirsdag d. 3. november 2015, kl. 15:30 – 18:00

Sted
Rambøll Ørstad, Kantinen
Hannemanns Allé 53
2300 København S

Beskrivelse
Fugtproblemer og skimmelvækst i krybekældre er udbredte og vil oftest påvirke indeklimaet i boligen og holdbarheden af konstruktionen, så det er derfor vigtigt at forhindre vækstbetingelser for skimmelsvamp og andre trænedbrydende svampe. Når skaden er sket og der er behov for afhjælpning, er der mange aspekter at tage i betragtning og løsningsmuligheder. Krybekældre kan være udført med risikofyldte træbaserede konstruktioner og ændringer i isolerings- og ventilationsforhold og ændrede installationer kan have bidraget til mindre varmetilførsel og ventilation og dermed høje-re relativ luftfugtighed. Fugtanvisningen angiver at en typisk udeluftventileret krybekælder med et velisoleret dæk imod boligen kun må anvendes, hvis konstruktionen består af uorganiske materialer. Det anbefales generelt at ombygge problematiske traditionelle krybekældre til et terrændæk eller til en varm krybekælder. Begge er dog bekostelige indgreb og der vil ofte være ønske om en fornuftig ”kompromisløsning”. Mødet vil belyse problemer, løsninger, erfaringer og forskning vedr. fugtproblemer i krybekældre i eksisterende bygninger.

Program

  • Velkomst
  • Krybekældre i eksisterende byggeri – fugtforhold, varmeisolering og ventilation
   Morten Hjorslev Hansen, BYG-Erfa / DUKU
  • Udbedring af fugtproblemer – aktuelt eksempel fra praksis
   Henrik M. Tommerup, Rambøll
  • Skimmelpotentiale i moderne krybekældre i forbindelse med ”boksbyggerier”
   Søren Peter Bjarløv, DTU-Byg
  • Undersøgelse af tilstand af krybekældre
   Byggeskadefond, BYG-ERFA, Rambøll, Arkitekt Peter Olson
   Mari Brandl, Rambøll
  • Debat: Hvad er de bedste renoveringsløsninger til udbedring af fugtproblemer i krybekældre.

Praktisk
Tilmelding: Se her

Tilmeldningsfrist: d. 2. november 2015, kl. 12:00