Pålidelighed af energirenoverede bygninger

Pålidelighed af energirenoverede bygninger

Tid
d. 16. oktober 2010 kl. 16.00-18.00

Sted
DTU Mødecenter Rum S01, Bygning 101, Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kgs. Lyngby

Beskrivelse
Gå-hjem-møde

Annoncetekst
IEA projektet: Reliability of Energy Efficient Building Retrofitting – Probability Assessment of Performance & Cost
-Hvad er risikoen for, at en energirenoveret bygning ikke får det lave energiforbrug efter renoveringen, der var forventet? -Hvad er risikoen for, at der kommer fugt-, skimmel- eller holdbarhedsproblemer i den energirenoverede bygning? og hvilke ”risici” er der med hensyn til økonomien i en energirenoveret bygning – står besparelserne mål med omkostningerne?

Dette er nogle af de spørgsmål, der udvikles metoder til at afdække i et relativt nystartet internationalt forskningsprojekt Reliability of Energy Efficient Building Retrofitting – Probability Assessment of Performance & Cost (RAP-RETRO). Projektet er ”Annex 55” i forskningsprogrammet Energy Conservation in Buildings and Community Systems, der hører under det Internationale Energiagentur (IEA). I starten af uge 43 afholdes arbejdsmøde blandt projektets eksperter, og der forventes deltagelse af ca. 50 forskere, repræsenterende 32 samarbejdsinstitutioner fra 19 forskellige lande. På mødets anden dag, tirsdag den 26. oktober vil dørene blive åbnet for at branchefolk og andre interesserede kan komme ind og lytte til, hvad der arbejdes med i forskningsprojektet.

Foredragsholdere
Mould growth models, Lähdesmäki, Peuhkuri, et al, Finland Monte Carlo Simulation of Cold Attics, Hagentoft C-E., Chalmers Importance of ventilation, Antretter, Tyskland Uncertainties in measurement and calculation of air change rate, Steiger, Tyskland
Bemærk: Foredragsholderne er engelsksprogede