Velkommen

Nyheder
Den 10. oktober 2013 skiftede foreningen navn fra ‘Selskab for Bygningsfysik’ eller blot ‘SfB’ til ‘IDA Bygningsfysik’.

Hvad betyder betegnelsen ‘bygningsfysik’?
Bygningsfysik er læren om varme-, luft- og fugttekniske forhold i bygninger, bygningsdele og bygningsmaterialer.
Et centralt formål med bygningsfysikken er at tilvejebringe komfortable forhold for mennesker i energieffektive bygninger. Dette skal opnås på en måde, så bygningen og klimaskærmen ikke udsættes for skadelige forhold – såsom fugt der øger risikoen for biologisk vækst og forkortet holdbarhed.

Foreningens interesseområde kaldes undertiden for “den hygrotermiske bygningsfysik” – den del af bygningsfysikken der drejer sig om varme-, luft, og fugttekniske forhold. Indenfor bygningsfysikken hører også brand-, akustik- og lysforhold. Disse forhold diskuteres dog sjældnere i foreningen IDA Bygningsfysik.

Bygningsfysikere analyserer bygninger og deres bestanddele ud fra målinger, computersimuleringer, og forenklede standardiserede beregninger samt ved feltundersøgelser.
Bygningsfysikere samarbejder med arkitekter om de helheder, der gør bygninger både æstetisk og funktionelt tilfredsstillende. De samarbejder ligeledes med konstruktionsingeniører om statiske systemer i bygninger og med entreprenører om forhold vedrørende nybyggeri og renovering. Dertil samarbejder bygningsfysikere også ofte med bygningsejer, brugere og driftsfolk om korrekt og hensigtmæssig brug og vedligehold af bygninger.

Tilføj en kommentar