NÅR BYGNINGSRENOVERINGER GÅR GALT

Tid: 30. oktober 2018  kl. 16.00-18.30

Sted: Ingerniørforeningen, IDA, Kalvebodbrygge 31-33, 1780 København V

Tilmelding: 

 

Der ses desværre stadigvæk en stor del fejl og svigt i det danske byggeri. Dette arrangerement sætter fokus på emnet bygningsrenovering og hvilke erfaringer der er gjort med skaderne derfra. Kom og hør fagfolks bud på hvor og hvornår det går galt.

Jf. SBi handler ca. halvdelen af bygningssvigtene idag om fugtskader, hvoraf mange af dem kommer fra ombygninger og efterisoleringer. Hvor og hvorfor går det så ofte galt?
Byggeskadefonden følger nøje udviklingen med byggeriet af de almene boliger, og ikke mindst med de fejl og mangler der opstår derfra. Kom og hør den Tekniske Chef Jens Dons fra Byggeskadefonden om hvor han ser de største udfordringer idag.
På samme måde følger Byggeriets Ankenævn sagerne om svigt og tvister mellem parterne som lander i Ankenævnet. Hvert år udgives en årsopgørelse over disse skader og fejl. Kom og hør Sekretariatschef for Louise Larsen fortælle om deres syn på fejl og svigt, og bliv klogere på de mest typiske faldgruber.

Sidst men ikke mindst skal vi høre fra Seniorforsker Erik Brandt fra SBi, der med hans mange års erfaringer som seniorforsker og syn og skønsmand kan fortælle om de mest typiske fejl hvor branchen stadigvæk har meget at lære.

Vi afslutter med en debat med oplægsholderne, som vi også indbyder jer til at deltage aktivt i. Hvordan kan vi undgå disse skader? Hvad ligger de største udfordringer? Hvad gør du i dit virke, for at undgå fejl og skader?

Præsentationer:

BSF renoveringer 2018

Fugt ved renovering IDA 2018-10-30

IDA Oktober-2018

Når bygningsrenovering går galt

Program:

 • 5 min Intro og velkomst
 • 15 minutter Morten Mathiasen, Afdelingschef, Byggesagkyndig.nu. 
  Hvad er konsekvenserne ved byggeskader, osv.
 • 25 minutter Louise Larsen, sekretariatschef for Byggeriets ankenævn
  Lidt om ankenævnet, samt statistik over byggeskader og erfaringerne derfra.
 • 30 minutter Jens Dons, Teknisk chef, Byggeskadefonden
  Erfaringer fra Byggeskadefonden, hvilke sager kommer der flest af. Statistik. Billeder. Beskrivelse.
 • 10 min pause med snacks
 • 40 minutter Erik Brandt, SBI
  Uddybninger vedr. de største byggeskader – fugt (statistik), murværk, vinduer etc.
  Hvordan forebygges problemerne.
 • 20 minutter Spørgsmål/svar og diskussion