Miljøkrav i byggeriet

Miljøkrav i byggeriet

Tid

Tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 15:00 til 17:00

Sted

Navitas, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 14. juni 2016, kl. 00:00

Beskrivelse

Følges byggelovgivningens og kommunernes egne miljøkrav til byggeriet? Med dette arrangement sættes der fokus på rækken af  miljørelaterede krav.

Tæthed kræves målt varmetab og bærende konstruktioner skal beregnes. Men en række meget vigtige forhold, som der nøje stilles krav til i love og regler, kontrolleres ikke..

Kravet til varmetab målt i kWh overskrides typisk med en faktor 3, så hvordan med kravet om at:

 • Reducere CO2 udledning i forbindelse med opvarmning af bygninger og produktion af bygematerialer?
 • Undgå skadelige stoffer i indeklima og arbejdsmiljø, f.eks. stoffer optaget på Listen over uønskede stoffer, pvc og imprægneret træ?
 • Bruge mindst muligt knappe ressourcer og råstoffer?
 • Anvende genbrugelige materialer, genbruge, genanvende og producere mindst muligt affald?

En række kommuner samt Universitets og bygningsstyrelsen sætter egne supplerende bæredygtighedskrav til byggeriet. Københavns Kommune i snart 20 år, i kapitlet om livscyklusvurdering står:

”Der skal udføres livscyklusvurdering af bygningsdele til at kvalificere valg af konstruktioner med den ringeste miljøpåvirkning” Dette krav var også gældende i 2010.

KMC Nordhavnen ”Kamelen” blev opført i 2013, som nulenergibyggeri og det første DGNB certificerede kontor –og erhvervsbyggeri i Danmark. De røde søjler viser den aktuelle drivhuseffekt, sammenlignet med hhv. 2010, 2015 samt 2020 referencebygninger. Driftforholdene er desværre kun beregnet ud fra energirammeberegningen. Sandsynligvis er den reelle udledning af drivhusgasser langt større.

11Kilde

Sammenlignes de røde søjler for et af RealDanias fritliggende parcelhuse ”UpCycle House” i Nyborg ses tydeligt at det er muligt at bygge mere miljørigtigt til en billigere pris!

22Kilde

Program

 • Kl. 15.00-15.05: Velkomst
 • Kl. 15.05-15.30: Byggeriets absolutte bæredygtighed
  Steffen Petersen, Aarhus Universitet
 • Kl. 15.30-15.55: Manglende håndhævning af en klimavenlig visionær lovgivning
  Caroline Meyer White, GLARBO & WHITE
 • Kl. 15.55-15.10: Pause
 • Kl. 16.10-16.35: Miljøkrav til bygninger i Aarhus Kommune
  Bente Damsgaard Sejersen, Aarhus Kommune
 • Kl. 16.35-17.00: Potentialer i den cirkulære økonomi
  Jonas Vistensen, Lendager Group

Deltagelse
Tilmelding klik her