JULEARRANGEMENT: PCB I INDELUFT OG BYGGEMATERIALER

Tid:  Tirsdag d. 12. december 2017, kl. 16:00 – 18:00
Sted: BYG-ERFA, NY KONGENSGADE 13, 1472 KØBENHAVN K

PCB er en gruppe stoffer på Stockholmkonventionens liste over verdens 12 værste miljøgifte. Danmark har tilsluttet sig konventionen, og myndighederne stiller derfor i forbindelse med affaldshåndtering krav om, at bygninger, som kan indeholde PCB, skal screenes, før der påbegyndes byggearbejder. Byggeaffald, som indeholder PCB, skal håndteres efter regler om forurenet og farligt affald, og håndteringen af materialer med PCB stiller krav til begrænsning af støv fra arbejdsområdet og brug af værnemidler.

Oplægget giver et overblik over de materialer og emner, som skal undersøges for PCB, når en bygning screenes.

Oplægsholder er civilingeniør Charlotte Gudum, Golder Associates. Charlotte har været forfatter til flere af BYG-ERFAs erfaringblade om PCB.

Efter oplægget vil der blive serveret gløgg og æbleskiver i sammenhæng med et oplæg, om hvordan BYG-ERFAS erfaringsblade bliver til.