Indvendig efterisolering – Producenternes bedste løsninger og den nyeste viden fra forskning

Indvendig efterisolering – Producenternes bedste løsninger og den nyeste viden fra forskning

Slides fra arrangementet kan downloades her:

Nicolai Hoffmann – Intro Indvendig efterisolering

Ruut Peuhkuri, SBI – Hvad er problemet

Jens Lauridsen, Xella

Phillip Møller, Introflex

Scott McNonagle, Kingspan

Jesper Kristensen, SkamoPlus

Jens Rahbek, Rockwool

Sana Saleem, Papiruld

Kristian Koldtoft, Isover

Tommy Bunch-Nielsen, MicroTherm

Eva Møller, SBI – Igangværende forskning

Svend Svendsen, DTU – Igangværende forskning

Tid
29. marts 2016, kl. 15:30-17:30

Sted
Ingeniørforeningen IDA, Kalvebod Brygge 31 – 33, 1780 Kbh. V
Lokale anvises i receptionen

Beskrivelse
Indvendig efterisolering er ofte den eneste mulighed for at forbedre varmeisoleringen af ældre bygninger med massivt murværk, da man ønsker at bevare udseendet af disse bygninger.

Det er velkendt at indvendig efterisolering er en sand bygningsfysisk udfordring: Et forkert Isoleringssystem, forkert projektering eller dårlig udførelse kan resultere i fugtrelaterede skader for konstruktionen og dårligt indeklima. Isoleringen ændrer temperatur- og fugtforhold i den oprindelige konstruktion og gør den mere sårbar for fx slagregn, biologisk vækst og frost.

Området er i rivende udvikling: Der er en del nye og gamle produkter på markedet og der forskes både nationalt og internationalt inden for denne ”spændende” udfordring.

IDA Bygningsfysik har inviteret producenter, forskere og andre eksperter til en session, hvor deltagerne vil få en up-to-date på hvilke muligheder der aktuelt er inden for indvendig efterisolering og hvad de foreløbige forskningsresultater viser.

Program

  • 15:30 Velkommen v/ Nicolai Høgenhav Hoffmann, COWI (ordstyrer), og kort oplæg til problemstillingen v/ Ruut Peuhkuri, SBi
  • 15:40 Præsentation af moderne løsninger til indvendig efterisolering v/ producenter og leverandører
  • 16:30 Igangværende forskning v/ bl.a. Svend Svendsen, DTU Byg, Eva Møller, SBi
  • 17:00 Paneldebat v/ oplægsholdere
  • 17:30 Afrunding og slut
  • 17.45-  Generalforsamlingen for IDA Bygningsfysik

Deltagelse
Klik her for tilmelding