Hvor tætte skal vores bygninger være? Er de blevet for tætte?

Hvor tætte skal vores bygninger være? Er de blevet for tætte?

HVOR TÆTTE SKAL VORES BYGNINGER VÆRE? ER DE BLEVET FOR TÆTTE? 

Tid
Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 16.30-18.00

Sted
Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V

Beskrivelse
I IDA Bygningsfysik vil vi gerne drøfte lufttæthed af bygninger i et energibesparelses- og indeklimaperspektiv. I udgangspunktet bliver disse perspektiver tit set som to modsatrettede hensyn, og denne “konfrontation” vil på den på ene side være det fagtekniske mødes brændpunkt. Men på den anden side har vi forhåbning om, at mødes netop kan vise, at vi er nået frem til en konsensus om, hvordan man kan stile mod at bygninger til enhver tid skal have den fornødne mængde frisk luft indendørs, men at det ikke skal komme gernnem utilsigtede utætheder.
Kan man ligefrem påvise, at selv meget lufttætte huse, som f.eks. passivhuse, kan have et særledes godt indeklima med hensyn til frisk luft.
Der er behov for at højne kvaliteten af de løsninger vi ser bygget idag. Branchens udførende har stadig svært ved at bygge tæt, når de skal, eller produkterne kan ikke level op til deres udfaldskrav mht. lufttæthed. Og til trods for det, er mange nye bygninger kendetegnet ved at have et mindre luftskifte end de burde have.
Undertiden hører man, at huse skal kunne “ånde”. Men hvad menes, og er det med til at give frisk luft i husene? Det vil vi også søge at afdække på mødet.

Foredragsholdere
Lars Due, bygningsingeniør, itc level III termograf og instruktør, ISOLINK
Geo Clausen, lektor, DTU Byg
Hans Dollerup, Landsforeningen Økologisk Byggeri

Deltagelse
Gratis, tilmelding senest fredag d. 14. marts via Ingeniørforeningens hjemmeside. Arrangementsnummeret er 310273

Foto: BYG-ERFA