Hvad kan man lære af aktuelt præfabrikeret boligbyggeri i Sverige?

Hvad kan man lære af aktuelt præfabrikeret boligbyggeri i Sverige?

Tid
Onsdag den 8. oktober 2003 kl. 7.30. Hjemkomst ca. kl. 21.00

Mødested
Helsingør Station

Turguider
Projektudvikler Jesper Tornberg, Skanska Danmark A/S & Arkitekt MAA Gert Simonsen, Arkitektfirmaet Bæk & Simonsen & Aaris, Århus. 

Deltagelse
kr. 500 (Begrænset deltagerantal, 30 personer – efter ”først til mølle-princippet”) 

Arrangører
IDA/Selskab for Bygningsfysik i samarbejde med ”Fonden BYG-ERFA”

Beskrivelse
”BoKlok” er udviklet af Skanska og Ikea.
I Sverige er der bygget mere end 1.400 boliger efter konceptet, der baseres på en vision om at bygge ”klogere og billigere” – og ”BoKlok”-boligerne har vist sig ca. 30 % billigere end tilsvarende svensk nybyggeri.
Hvad betyder produktionsformen fx for de bygningsfysiske forhold? Og hvordan påvirkes omfanget af svigt og byggeskader?
De præfabrikerede BoKlok-huse er opbygget som industrielt producerede ”volumenelementer” af træ. Det er et standardprodukt med anvendelse af mange præfabrikerede dele, men der kan fx vælges mellem træ eller puds på facaden og mellem tagpap eller tegl på taget.
Elementproduktionen udføres af rutineret personale i et tørt miljø indendøre, hvorefter elementerne transporteres på blokvogn fra fabrik til byggegrund, hvor de placeres på et i forvejen udført fundament. (se yderligere på [www.boklok.com].
Turen til Skanska’s fabrik i Gullringen – ca. 300 km fra Helsingborg – vil foregå med bus fra Helsingør Station, og på turen besigtiges en ”BoKlok” bebyggelse.