GLASFIBERKOMPOSIT SOM BYGGEMATERIALE

GLASFIBERKOMPOSIT SOM BYGGEMATERIALE

Tid:  Tirsdag d. 28. marts 2017, kl. 15:30 – 17:45
Sted: INGENIØRHUSET I KØBENHAVN – KALVEBOD BRYGGE 31-33, 1780 KBH. V.
Præsentationer:
En eftermiddag med særlig fokus på Glasfiberkomposittens særlige egenskaber som transparent byggemateriale. Kom og hør om det koncept, som Prof. Jan Søndergaard udvikler sammen med Fiberline Composite A/S, og hør de fagtekniske kommentarer fra eksperter.
Se arrangementet på IDA Universe: klik her.

Bygningskonstruktioner med glasfiberkompositter giver fantastiske arkitektoniske og byggeteknologiske muligheder for at udforme facader, der kombinerer potentielt gode egenskaber inden for styrke, holdbarhed, varmeisolering samt æstetik og arkitektonisk spillerum. Kom og se og hør om det koncept, som Professor Jan Søndergaard udvikler sammen med Fiberline Composite A/S, og hør de fagtekniske kommentarer fra eksperter i konstruktioner, bygningsfysik og bæredygtighed.

Program:

15:30-15:35      Velkomst ved Prof. Carsten Rode, DTU, formand for IDA Bygningsfysik

15:35-16:15      Professor Jan Søndergaard og PhD-studerende Vicki Thake fra KHR Arkitekter & Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole præsenterer konceptet om konstruktioner med glasfiberkompositter som byggemateriale

16:15-16:35      Vice president Stig Krogh Pedersen, Fiberline Composites A/S, fortæller om teknik og muligheder med brug af glasfiberkompositter

16:35                  Pause

16:55-17:15      Bygningskonstruktør Per Bo Larsen, Bunch Bygningsfysik ApS kommenterer byggekonceptet ud fra konstruktive og bygningsfysiske perspektiver

17:15-17:35      Lektor Morten Birkved, DTU Management Engineering kommenterer byggekonceptet ud fra bæredygtighedsmæssige perspektiver

17:35-17:45      Spørgsmål, diskussion afrunding

Arrangementet vil blive efterfulgt af IDA Bygningsfysiks generalforsamling, hvor vi byder alle velkomne, entreprenører, arkitekter, ingeniører samt andre fagfolk, som er interesseret i at udbrede kendskabet til bygningsfysik og skabe et forum, hvor branchen kan mødes, diskutere, reflektere og skubbe til udviklingen i dansk byggeri.

Der kræves særskilt tilmelding til generalforsamlingen – se arrangement nr. 322432.