"Glas-ekskursion" til Sverige

“Glas-ekskursion” til Sverige

Tid
31. oktober 2006 kl. 8.30-17.00

Sted
Pilkingtons floatglasværk i Halmstad, Sverige

Beskrivelse
Ekskursion
Glas anvendes i stadigt stigende omfang i alle typer af byggeri, og med bygningsreglementets nye energibestemmelser er det vigtigt at projekterende, udførende og driftsansvarlige har til kendskab til såvel produktion af plan- og sikkerhedsglas som faldgruber og muligheder ved anvendelse af rudetyperne for at få den optimale udnyttelse af produkterne.
Ekskursionen foregår i bus fra Avedøre Holme med Pilkingtons floatglasværk i Halmstad som mål – inkl. en afstikker i Malmø. 

Undervejs fortæller lederen af Pilkington Danmarks tekniske kundetjeneste, Carl Axel Lorentzen, om floatglasproduktion og anvendelsesmuligheder for forskellige glastyper og samtidig lægges der op til debat om glasanvendelse, ruder og energibesparelser.
NB: Mødestedet er Busafgang fra Avedøre Holme (Beklædning: lange bukser og lukkede sko. Hjelm og sikkerhedsbriller udleveres ved fabriksbesøgene).

Deltagelse
Gratis, tilmelding via IDA’s hjemmeside.