Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014

GENERALFORSAMLING 

Tid
Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 18.00-19.00

Sted
Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V

Beskrivelse
Kom og vær med til at præge selskabets udvikling fremover!

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og decharge
4. Fremtidigt arbejde i selskabet og budget for løbende år.
5. Beretning om IDA’s fagtekniske arbejde
6. Indkomne forslag (kandidater til valg)
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af kritisk revisor
10. Eventuelt

Deltagelse
Gratis, tilmelding senest d. 17. marts via Ingeniørforeningens hjemmeside. Arrangementsnummeret er 310224