GENERALFORSAMLING I IDA BYGNINGSFYSIK

GENERALFORSAMLING I IDA BYGNINGSFYSIK

Tid:  Tirsdag d. 28. marts 2017, kl. 18:00-19:00
Sted: INGENIØRHUSET I KØBENHAVN – KALVEBOD BRYGGE 31-33, 1780 KBH. V.
Kom og vær med til at præge selskabets udvikling fremover!

IDA Bygningsfysik byder alle velkomne, entreprenører, arkitekter, ingeniører samt andre fagfolk, som er interesseret I at udbrede kendskabet til bygningsfysik og skabe et forum, hvor branchen kan mødes, diskutere, reflektere og skubbe til udviklingen i dansk byggeri.

Se arrangementet på IDA Universe: klik her.

Dagsorden

1.Valg af dirigent

2.Årsberetning

3.Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og decharge

4.Fremtidigt arbejde i selskabet og budget for løbende år

5.Beretning om IDA’s fagtekniske arbejde

6.Indkomne forslag – forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 14. marts 2017

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer

8.Valg af kritisk revisor

9.Eventuelt

OBS! Generalforsamlingen følger umiddelbart efter arrangementet “Glasfiberkomposit som byggemateriale” – se arrangement nr. 322544. Der kræves særskilt tilmelding til arrangementet.