GENERALFORSAMLING I IDA BYGNINGSFYSIK

Tid: 20. marts 2018 kl. 18.15-19:00
Sted: DTU BYG, Brovej Bygning 118, 2800 Lyngby.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i IDA Bygningsfysik

Info Powerpoint: SfB generalforsamling 2018


Kom og vær med til at præge selskabets udvikling fremover!

IDA Bygningsfysik byder alle velkomne, entreprenører, arkitekter, ingeniører samt andre fagfolk, som er interesseret I at udbrede kendskabet til bygningsfysik og skabe et forum, hvor branchen kan mødes, diskutere, reflektere og skubbe til udviklingen i dansk byggeri.

Dagsorden

1.Valg af dirigent
2.Årsberetning
3.Forelæggelseaf det reviderede regnskab til godkendelse og decharge
4.Fremtidigt arbejde i selskabet og budget for løbende år
5.Beretning om IDA’s fagtekniske arbejde
6.Indkomne forslag – forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 6. marts 2018
7.Valg af formand – formanden er ikke på valg i 2018
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9.Valg af kritisk revisor
10.Eventuelt

OBS! Generalforsamlingen følger umiddelbart efter arrangementet “FORSKELLEN MELLEM MÅLT OG BEREGNET ENERGIFORBRUG I BYGNINGER – The Performance Gab” – arrangementsnr.: 326716. Der kræves særskilt tilmelding til arrangementet.