Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016

GENERALFORSAMLING 2016

Referat til Generalforsamling 29.03.16

Slides til Generalforsamling 29.03.16

Tid
29. marts 2016, kl. 17:45-18:45

Sted
Ingeniørforeningen IDA, Kalvebod Brygge 31 – 33, 1780 Kbh. V

Lokale anvises i receptionen

Tilmeldingsfrist
29. marts 2016, kl. 00:00

Beskrivelse
Generalforsamling
Kom og vær med til at præge selskabets udvikling fremover!

IDA Bygningsfysik byder alle velkomne, entreprenører, arkitekter, ingeniører samt andre fagfolk, som er interesseret I at udbrede kendskabet til bygningsfysik og skabe et forum, hvor branchen kan mødes, diskutere, reflektere og skubbe til udviklingen i dansk byggeri.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og decharge
4. Fremtidigt arbejde i selskabet og budget for løbende år.
5. Beretning om IDA’s fagtekniske arbejde
6. Indkomne forslag – forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. marts 2016
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af kritisk revisor
9. Eventuelt

Deltagelse
Klik her for tilmelding