Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015

GENERALFORSAMLING 2015

Referat downloades her
Bestyrelsesformanden beretning downloades her

Tid
25. marts 2015 kl. 18-19

Sted
Statens Byggeforskningsinsitut, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

Beskrivelse
Generalforsamling
Kom og vær med til at præge selskabets udvikling fremover!

Foreningen byder alle velkomne, entreprenører, arkitekter, ingeniører, andre fagfolk, som er interesseret I at udbrede kendskabet til bygningsfysik og skabe et forum, hvor branchen kan mødes, diskutere, reflektere og skubbe til udviklingen i dansk byggeri.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og decharge
4. Fremtidigt arbejde i selskabet og budget for løbende år.
5. Beretning om IDA’s fagtekniske arbejde
6. Indkomne forslag (kandidater til valg)
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af kritisk revisor
10. Eventuelt

Deltagelse
Gratis, tilmelding senest d. 24. marts kl. 12 via Ingeniørforeningens hjemmeside. Arrangementsnummeret er 313777