Gå-hjem-møde om erfaringerne med Termisk Stripning af PCB – Gadstrup Skole

Gå-hjem-møde om erfaringerne med Termisk Stripning af PCB – Gadstrup Skole

GÅ-HJEM-MØDE OM ERFARINGERNE MED TERMISK STRIPNING AF PCB – GADSTRUP SKOLE


Download slideshows
Klik her for at downloade Sabina Holsteins præsentation
Klik her for at downloade Thomas Hougaards præsentation

Tid
Tirsdag 9. juni 2015 16.00-18.00

Sted
Lokale 12, Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København

Beskrivelse
Gå-hjem-møde, Paneldebat
I efteråret 2013 blev der påvist PCB i koncentrationer tæt på 3000 ng/m3 i indeluften på indskolingen på Gadstrup Skole i Roskilde Kommune. Senere påvistes koncentrationer på op til 18.000 ng/m3. I løbet af vinter og forår blev problemets årsager og omfang afklaret og en løsning planlagt.

Planen var at sikre indeklimaet ved at fjerne de mest forurenede bygningsdele, strippe bygningen termisk med filtrering over 18 ton kulfiltre og forsegle delvist med PCB-spærre, førend bygningen blev istandsat og et ventilationsanlæg blev installeret.

Arbejdet blev afsluttet ca. 20 uger senere med indeklimaværdier under 150 ng PCB/m3.
Resultatet overgik al forventning og umiddelbart efter proceduren var luftens indhold af PCB nede på 150 ng PCB tot/m3 hvilket er under sundhedsstyrelsens aktionsgrænse.

Det første indlæg belyser sagen set fra kommunens side, med de udfordringer der ligger af administrativ, logistisk og politisk art.

Det andet indlæg gennemgår de bygningsfysiske problemstillinger, planlægningen og gennemførelsen af den termiske stripning og de udfordringer der ligger i at følge og dokumentere et projekt af denne type. Indlægsholderne er Sabina Holstein som har repræsenteret Roskilde Kommune i sagen og Thomas Hougaard er specialist hos Golder Associates A/S som har været rådgivere på sagen.

Program
16.00 Velkomst af Søren Peter Bjarløv
16.05 Sagsforløbet, herunder udfordringer der ligger af administrativ, logistisk og politisk art ved Sabina Holstein
16.50 – 17.00 Pause
17.05 Termisk stripning af bygningen: hvorfor og hvordan ved Thomas Hougaard, cand. Scient. i Golder
17.45 – 18.00 Diskussion

Foredragsholdere
Søren Peter Bjarløv, lektor DTU Byg, arkitekt
Sabina Holstein, Bygherrerådgiver i Roskilde Kommune, arkitekt
Thomas Hougaard, cand.scient., Golder

Praktisk
Der byder på forfriskninger i pausen

Deltagelse
Tilmelding via IDA’s hjemmeside med arrangementsnr. 314581. Klik her.