FORSKELLEN MELLEM MÅLT OG BEREGNET ENERGIFORBRUG I BYGNINGER

Tid: 20. marts 2018 kl. 15.30-18:00
Sted: DTU BYG, Brovej Bygning 118, 2800 Lyngby.
Tilmelding: https://universe.ida.dk/arrangement/forskellen-mellem-maalt-og-beregnet-energiforbrug-i-bygninger-326716/


Præsentationer:

SustanSolutions IDA arrangement_20.03.2018_

IC-meter Goran præsentation

DTU 20 mars 2018 Boverket

Driftsenergi og indlejret energi

IDA marts 2018 IDA Bygningsfysik – Når energirådgivning går galt


Hvilken effekt har erkendelsen af forskellen mellem det beregnede og målte energiforbrug haft for byggeriet? Tager politikere og byggeriets aktører nu afsæt i det målte energiforbrug – og er der enighed om, at brugeradfærden er hovedårsagen?


Forskellen mellem det beregnede og det målte energiforbrug til opvarmning af bygningsmassen har været kendt i mange år, (især fra udlandet; ”The performance gap”).

Se f.eks. artiklen ”Varmeforbruget i nye bygninger er ude af kontrol” fra 2006 i Ingeniøren. Her blev en overskridelse på mellem 70 og 205% i de undersøgte danske kontorbyggerier sandsynliggjort.

Det skabte en del omtale og debat da SBI i 2016 udgav rapporten ”Forskellen mellem målt og beregnet energiforbrug til opvarmning af parcelhuse. Her konkluderedes det at det målte energiforbrug var +300% for A-mærkede parcelhuse jf. Fig. 1. (mindre, såfremt der f.eks. ses bort fra energirenoveret, samt 2015 og 2020 byggeri jf. fig. 3. fra den seneste reviderede udgave)

Der blev samtidig peget på brugeradfærd som den afgørende faktor.

https://ing.dk/artikel/sparekrav-flopper-vi-skruer-op-varmen-i-lavenergihuse-181364

I dette arrangement ses på hvilken effekt denne erkendelse har haft for byggeriet. Tager politikere og byggeriets aktører nu afsæt i det målte energiforbrug – og er der enighed om at brugeradfæren er hovedårsagen?

 • Er BE18 revideret
 • Status fra Sverige hvor bygningsreglementet, gennem en årrække, har stillet krav om måling af energiforbruget i nyt byggeri
 • Hvilke forhold er det, som egentlig har en afgørende indvirkning på energiforbruget? Og hvordan kan disse optimeres? Er det kvaliteten af klimaskærm eller dimensionering af installationerne? Eller byggesjusk? Skal der sættes en stopper for de øgede isoleringskrav og i stedet måles mere på bygningerne og de tilhørende konstruktioner samt installationer?
 • Hvad er erfaringerne fra ESCO projekterne, hvilke tiltag giver en reel energibesparelse?
 • I en samlet LCA indgår såvel miljøpåvirkninger fra opførelse som drift. Hvorledes ser et eksempel på et enfamiliehus ud når der regnes med hhv. det beregnede/målte energiforbrug til drift? Hvordan regnes der i LCAByg?

Program:

 • Caroline Meyer White, GLARBO & WHITE (20 min): Velkomst + Intro
 • Michael Näslund, Boverket – Swedish National Board of Housing, Building and Planning 15 min): Hvordan er de svenske regler for dokumentation af boligeres energiforbrug?
 • Birgisdottir, SBI (20 min): Status for udvikling af LCAByg. I en samlet LCA indgår såvel miljøpåvirkninger fra opførelse som drift. Hvorledes ser et eksempel på et enfamiliehus ud når der regnes med hhv. det beregnede /målte energiforbrug til drift?
 • Pause med forfriskning (15 min)
 • ElForsk projekt, Göran Wilke IC-meter (15 min): Energirenovering – skal vi nu garantere at regnestykket holder? Hvis energirenovering skal levere store energibesparelser og tilfredse kunder skal byggebranchen vænne sig til to nye begreber – kvalitetskontrol og ansvar for den faktiske ydelse.
 • Sustain Solution, Direktør Christian Niepoort (15 min): Hvordan opleves forskellen mellem målt og beregnet energiforbrug, og hvilken indflydelse har det på forretningskonceptet? Kan erfaringerne overføres til fritliggende boliger/boliger generelt?
 • Morten K. Mathiasen, Byggesagkyndig.nu (15 min): Når energirenoveringer går galt
 • Debat/spørgsmål (20 min)