DE HYGROTERMISKE FORHOLD I BYGNINGER

Tid:  Tirsdag d. 19. september 2017, kl. 17:00 – 19:00
Sted: INGENIØRHUSET I KØBENHAVN – KALVEBOD BRYGGE 31-33, 1780 KBH. V.
Præsentationer

Hvordan påvirker hygroskopiske byggematerialer indeklimaet samt energiforbruget? Og kan man anvende et mere varmeakkumulerende isoleringsmateriale i klimaskærmen med det formål at forbedre indeklimaet?

Varme- og fugtbuffer i bygningens klimaskærm

Bygningens varmekapacitet er én af inputparametrene i beregningsprogrammet Be15 og har en relativ stor betydning for bygningens samlede energiforbrug. Forskellen fra en meget let til en meget tung bygning er op til 15 % af det samlede energiforbrug.

Varmeakkumulerende byggematerialer giver ligeledes indeklimaet et løft idet gener fra overophedning mindskes eller helt undgås.

Ifølge EN standard 10456 har løsfyld isolering af cellulosefibre en specifik varmekapacitet på 1.600 J/kgK, hvor mineraluld isolering har en specifik varmekapacitet på 1.030 J/kgK.

Disse to isoleringstyper er blevet nærmere undersøgt i et Masterprojekt i Bygningsfysik, som vil blive præsenteret under dette arrangement. I Masterprojektet er der blevet undersøgt om hvorvidt cellulosebaseret isolering kan fungere som et bedre varmeakkumulerende materiale end mineraluld isolering.

Derudover vil der være et engelsk oplæg af lektor fra DTU, som vil fortælle nærmere om de hygrotermiske forhold i bygninger; herunder faseskiftende/hygroskopiske materialers indflydelse på indeklimaet og energiforbruget.

Arrangementet afsluttes med et kort oplæg hvor Caroline Meyer White fortæller om erfaringer med anvendelse af ler som byggemateriale, fra egne projekter i ind og udlandet, herunder egenskaberne som varme og fugtbuffer.

Program:

10 min sandwich og vand/øl

15 min Intro og velkomst af Carsten Rode

40 minutter Sana Saleem og Kaj Johannesen, Masterprojekt i Bygningsfysik

Præsentation af de varmeakkumulerende egenskaber i celluloseisolering og mineraluld, som er blevet undersøgt under realistiske forhold, samt teoretiske beregninger og simuleringer.

10 min pause med te/kaffe og snacks

30 minutter Menghao Qin, lektor på DTU, Oplæg på engelsk:

“Phase change humidity control material and its impact on building energy consumption”

15 min, Caroline Meyer White, GLARBO & WHITE ApS, fortæller om egne erfaringer med anvendelse af ler som byggemateriale, herunder egenskaberne som varme og fugtbuffer.

15 minutter spørgsmål/svar