BYGNINGSFYSIKDAG 2017!

BYGNINGSFYSIKDAG 2017!

Tid: Onsdag den 10. maj 2017 kl. 09.00-16.00
Sted: SBi, Aalborg Universitet København, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV
Tilmelding: http://www.bygningsfysikdag.dk/tilmelding/

På bygningsfysikdagen deler forskere, praktikere og beslutningstagere den nyeste viden om bygningsfysik. Målgruppen for bygningsfysikdagen er alle, der arbejder med at skabe bedre byggeri, særligt med hensyn til energiforbrug, fugt og indeklima.

(Foto: Jørgen True)

Bygningsfysikdagen afholdes i samarbejde mellem IDA Bygningsfysik, BYG-ERFA og SBi ved Aalborg Universitet København.

Årets tema er fugtsikre facader, hvor vi kommer omkring så forskellige, aktuelle bygningsfysiske emner som dampspærrer, trykprøvning, vindspærrer, lette facadeelementer, solafskærmninger, tyndpuds, brandsikkerhed og forventede ændringer i BR18.

 

TEMA: FUGTSIKRE FACADER

Tid            

Program

Oplægsholder

08.30 Registrering og morgenkaffe
09.00 Velkomst
 • Forskningschef Ruut Peuhkuri, SBi, formand for IDA Bygningsfysik.
09.10 Er det et problem, når dampspærrer er lavet af genbrugsplast?
 • Udviklingschef Søren Meyer, Grundejernes Investeringsfond
 • Direktør Jens Eg, DAFA A/S
09.50 Bliver der fusket med trykprøvninger?
 • Formand Vivi Gilsager, Foreningen Klimaskærm
 • Teamleder Anja Munch Harbo, Gladsaxe Kommune
10.30 Hvilke ændringer forventes i BR18 med betydning for bygningsfysiske forhold? 
 • Specialkonsulent Niels Varming, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
11.00 Pause
11.20 Hvilke vindspærreplader skal vi bruge i stedet for MgO-plader?
 • Adjungeret professor, direktør Tommy Bunch-Nielsen, SBi hhv. Bunch Bygningsfysik ApS
 • Direktør Mikael Koch, Træinformation
 • Teknisk chef Frank Brøndum, Cembrit A/S
12.30 Frokost
13.30 Hvordan sikres bygbarheden ved design af lette facader?
 • Programchef Mikkel Kragh, Dansk Arkitekturcenter
14.00 Hvordan bidrager facadens udformning til bygningens indeklima?
 • Seniorforsker Kjeld Johnsen, SBi
14.30 Pause
14.50 Hvilke fugttekniske problemer kan facader med tyndpuds medføre?
 • Afdelingsleder Mari Brandl, Renovering og Bygningsfysik, Rambøll
15.20 Hvilke brandmæssige risici skal tages i betragtning ved nye facadekonstruktioner?
 • Projektleder og specialist i brandsikkerhed Anders Bach Vestergaard, Kullegaard Arkitekter
15.50 Afrunding og evaluering. Hvad vil I høre om næste år?
 • Forskningschef Ruut Peuhkuri, SBi, formand for IDA Bygningsfysik.
16.00

AFSLUTNING

 

Vi glæder os til at byde dig velkommen til Bygningsfysikdag 2017!