BYGNINGSFYSIKDAG 2016

BYGNINGSFYSIKDAG 2016

Tid

Onsdag d. 1. juni 2016, kl. 9:00 til 16:00

Sted
Statens Bygningsforskningsinstitut, Aalborg Universitet København
A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

Afholdes i gæstekantinen

Tilmeldingsfrist
Onsdag d. 25. maj 2016

Beskrivelse
Arrangementet afholdes i samarbejde mellem IDA Bygningsfysik, BYG-ERFA og Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København.

På Bygningsfysikdag 2016 deler forskere, praktikere og beslutningstagere den nyeste viden om bygningsfysik. Målgruppen for bygningsfysikdagen er alle, der arbejder med at skabe bedre byggeri, særligt med hensyn til energiforbrug, fugt og indeklima.

Bygningsfysikdag 2016 har to hovedtemaer:

 • Fugtsikre løsninger
 • Energieffektivt byggeri

Program

 • 8.30 Registrering og morgenkaffe
 • 9.00 Velkomst:
  Formand for IDA Bygningsfysik, professor Carsten Rode, DTU

TEMA 1:FUGTSIKRE LØSNINGER

 • 9.10 Klimaforandringer: Hvilke fugtbelastninger skal fremtidens byggeri holde til?
  Forskningsleder Jens Hesselbjerg Christensen, DMI
 • 9.30 Grønne tage. Hvilke svigt og fugtskader ses i grønne tage, og hvordan undgår vi dem?
  Teknisk chef Jens Dons, Byggeskadefonden
 • 9.50 Tilgængelighed. Hvordan opfylder vi kravene om fugtsikker niveaufri adgang?
  Seniorkonsulent Søren Ginnerup, SBi
 • 10.10 Opsamling og diskussion
 • 10.30 Pause
 • 10.50 Facader. Hvorfor er der risiko for fugtskader i uventilerede, lette facader med tyndpuds?
  Projektleder Anders Jansson, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP)
 • 11.10 Facader. Hvordan udføres lette facader med tyndpuds korrekt?
  Direktør Gert L. Christensen, ETICS-DK
 • 11.30 Historiske bygninger. Hvilke særlige udfordringer er der ved efterisolering af historiske bygninger?
  Seniorforsker Ernst Jan de Place Hansen, SBi
 • 11.50 Efterisolering. Hvornår opstår der typisk fugtskader ved efterisolering?
  Seniorforsker Eva Møller, SBi
 • 12.10  Opsamling og diskussion
 • 12.30 Frokost

TEMA 2: ENERGIEFFEKTIVT BYGGERI

 • 13.20 Energikrav. Vejen frem mod BR 2020
  Fuldmægtig Marie Kring, Trafik- og Byggestyrelsen
 • 13.40 Energieffektive løsninger. Hvordan designer vi fremtidens energieffektive bygninger?
  Lektor Steffen Petersen, Aarhus Universitet
 • 14.00 Opsamling og diskussion
 • 14.10 Pause
 • 14.30 Tilfredshed: Bliver beboerne mere tilfredse med indeklimaet i energieffektive boliger?
  Seniorforsker Henrik N. Knudsen, SBi
 • 14.50 Brugeradfærd. Hvad ved vi om, hvorfor folk skruer op for varmen?
  Professor Kirsten Gram-Hanssen, SBi
 • 15.10 Parcelhuset. I hvilke tilfælde kan det betale sig at energirenovere parcelhuse?
  Direktør Ove Mørck, Cenergia
 • 15.30 Opsamling og diskussion
 • 15.40 Afsluttende diskussion og forslag til emner for Bygningsfysikdag 2017
 • 16.00 Tak for i dag

Deltagelse
Tilmelding og yderligere information om priser klik her.

IDA Bygningsfysik medlemmer får 10% rabat hvis man oplyser om medlemskab i kommentarfeltet i tilmeldingsskemaet