BRANCHEN HAR BRUG FOR REELLE ENERGIBEREGNINGER

BRANCHEN HAR BRUG FOR REELLE ENERGIBEREGNINGER

GÅ-HJEM-MØDE OM BRANCHEN HAR BRUG FOR REELLE ENERGIBEREGNINGER

Slides fra arrangement kan downloades her:

Steffen Petersen – Navitas
Energy requirements and measurements
Branchestandarden: forventede energibesparelser vs. stor usikkerhed
Paradigmeskifte mod robuste bygningssimuleringer
Albertslund Syd
Forståelser af brugernes betydning

Tid
Tirsdag d. 10. november 2015, kl. 14:30 til 17:00

Sted
Navitas, Inge Lehmanns Vej 10, 8000 Aarhus C
– Auditoriet (til højre ved hovedindgangen før den store trappe).

Beskrivelse
Gå-hjem-møde
I Danmark forbruger bygningerne en stor del af det samlede nationale energiforbrug til
opvarmning og komfort.
Det danske bygningsreglement har gennem de sidste mange år sat krav til energitabet fra bygninger, hvor flere lavenergiklasser er blevet implementeret. Som det nyeste bliver lavenergiklasse 2015 et krav at opfylde, når der bygges nye huse i 2016. Flere målinger viser dog at energiforbruget i praksis overstiger det forventede energibehov til nye bygninger. Flere undersøgelser viser at der i takt med de for høje energiregninger også forekommer indeklima problemer, med kuldeproblemer om vinteren og overophedning om sommeren. Bygges husene forkert? Kan vi ligge skylden hos håndværkerne? Performer byggematerialerne som de er forventet til? Eller er det blot beboernes adfærd som er det afgørende problem?
I dette arrangement vil der blive delt erfaringer fra diverse eksperter fra blandt andet SBI, om hvilke resultater de oplever fra nye bygninger i forbindelse med energiforbruget. Der sættes fokus på de beregningsmetoder der foretages ved energiramme beregning for nye huse samt hvilken betydning beboernes adfærd har på energiforbruget. Derudover skal der ses på nye muligheder i forbindelse med implementering af krav til det målte energiforbrug i stedet for det beregnede energiforbrug. Der bliver delt viden fra Sverige, hvor der netop er implementeret krav til det målte energiforbrug.

Program

 • 15 min Intro og velkomst til Navitas. Steffen P.
 • 20 min Eva-Lotta – “Experience from Sweden – Energy requirements and measurements”
 • 20 min Rasmus Lund, AAU – ”Kan Branchestandarden forudsige forventede energibesparelser eller bliver usikkerheden for stor?”
 • 20 min pause
 • 20 min Torben Østergaard, MOE – ”Paradigmeskifte mod robuste bygningssimuleringer”
 • 20 min Peter Noye, Niras – ”Albertslund syd (En energirenovering der via grundige forarbejder realisere det planlagte energiforbrug ”
 • 20 min Kirsten Gram – ”Forskellen mellem målt og beregnet forbrug – forståelser af brugernes betydning”
 • 15 min afrunding

Foredragsholdere

 • Eva-Lotta W Kurkinen, forsker PhD fra SP-institut i Sverige
 • Kirsten Gram, Professor MSO, PhD fra Statens Byggeforsknings Institut
 • Torben Østergård, ErhvervsPhD-studerende, Civilingeniør ved MOE A/S
 • Rasmus Lund Jensen, Lektor, PhD, Aalborg Universitet
 • Peter Noyé, Ekspertisechef, Civilingeniør, Niras

Praktisk

 • Auditoriet (til højre ved hovedindgangen før den store trappe).
 • Offentlig parkering forefindes i niveau -1 under Navitas.

Deltagelse
Tilmelding klik her.