Bestyrelsen

Formand

Ruut Peuhkuri, Forskningschef, BUILD, Aalborg Universitet, Civilingeniør, Ph.d.

Næstformand

Morten K. MathiasenEjer, Bygningsingeniør M.IDA, tømrer og energikonsulent. Syn og skønmand (Voldgift, Byggeriets Ankenævn, TI og IDA) samt beskikket faglig dommer (Voldgiftsnævnet, Østre Landsret mf.)

 

Kasserer

—-

Bestyrelsesmedlemmer

 

Sana Saleem, Ingeniør hos Palsgaard Spær A/S

Steffen Maagaard, kompetencechef, MOE, civilingeniør
4 Steffen Maagaard

Steffen Petersen, M.Sc., ph.d. Lektor, Institut for ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet
2012.02.01 Alectia Aarhus. Kontormiljo med masser af indfaldende lys fra vinduer. Medarbejder fotos mm. (C). Lars Aaro. Fokus

Susanne Pouline Svendsen, Direktør, Fonden BYG-ERFA, Arkitekt

susanne

Zahid Saleem, Byggesagsbehandler og civilingeniør i Roskilde Kommune

Anders Thomsen

 

Carsten Rode, professor, DTU Byg, ph.d.
Carsten Rode Image2_format

Tina Priess Østergaard, Rambøll

 

Ole Michael Hansen

 

Kritisk revisor

Flemming Correll Frank, afdelingsleder, BASCON, civilingeniør
Bestyrelsesmedlem Flemming Correll Frank

 

Studentermedhjælper

2020 –  Cecilie Marie Truelsen, stud. M.Sc., DTU 

 

 2016 – 2018: Anders Honoré Pedersen, COWI

2015-2016: Juan Sardar Mohammad Abdulla, stud. M.Sc., DTU Bæredygtig Energi
Juan Abdulla

2013-2015: Anna Heebøll, diplomingeniør, stud. M.Sc., DTU Byg
PORTRÆTlille

Suppleanter

Sekretær, IDA Ingeniørforeningen i Danmark

2015 –              Anne Dalgaard

2013-2015     Birgitte Magner-Egeberg

2001-2013     Anni Nielsen

Afgåede bestyrelsesmedlemmer

Hans Dollerup, Tæthus.dk, Landsforeningen Økologisk Byggeri

7 Hans Dollerup

Henrik Monefeldt Tommerup, konsulent, Rambøll, civilingeniør
6 Henrik Monefeldt

Lars Olsen, Seniorprojektleder, Teknologisk Institut, civilingeniør, ph.d.
Bestyrelsesmedlem Lars Olsen

Søren Peter Bjarløv, arkitekt MAA, lektor, DTU Byg/SPB Arkitektrådgivning ApS

Bestyrelsesmedlem Søren Peter Bjarløv

Caroline Meyer White, GLARBO & WHITE, diplomingeniør

Per Haugaard, chief specialist, COWI, civilingeniør   
11 Per Haugaard

Nicolai Høgenhav Hoffmann, projektleder, COWI, diplomingeniør
10 Nicolai Høgenhav

Eva Møller, seniorforsker, Statens Byggeforskningsinstitut SBi, ph.d.

Bestyrelsesmedlem Eva Møller

Martin Morelli, forsker, Staten Byggeforskningsinstitut SBi, ph.d.
9 Martin Morelli

Jens Dons, arkitekt MAA, teknisk chef, Byggeskadefonden
Bestyrelsesmedlem Jens Dons

Claus Rudbeck, civilingeniør, ph.d., NIRAS
F

Peter A. Nielsen, civilingeniør
Bestyrelsesmedlem Peter A nielsen

Jens Østergaard, arkitekt MAA, direktør, Fonden BYG-ERFA
Kasserer Jens Østergaard

Morten Hjorslev Hansen, civilingeniør, ph.d., sekretariatsleder, DUKO – Dampspærre- og Undertagsklassifikationsordning ApS
Bestyrelsesmedlem Morten Hjorslev

Britt Haker, diplomingeniør, konsulent, Teknologisk Institut
Bestyrelsesmedlem Britt Haker Høgh

Tilføj en kommentar