BESØG PÅ DTU BYGS FORSØGSAREAL

BESØG PÅ DTU BYGS FORSØGSAREAL

Tid:  Tirsdag d. 9. januar 2017, kl. 15:00-17:30
Sted: P-PLADS UD TIL NORDVEJ / NORD FOR DTU BYGNING 119.
DTU BYGNING 119, 2800 KGS. LYNGBY

Kom og se fuldskala udendørs forsøg på DTU’s udendørs forsøgsområde, hvor 24 forskelige kombinationer af løsninger til indvendige efterisolering af massive teglmure bliver testet. Vi viser forsøgsfaciliteten, som er bygget på rammerne af forhenværende 40-fods skibscontainere, og vi viser resultater fra de mange isoleringsvarianter, der nu er blevet afprøvet i mere end to år. Vi fortæller også om de nationale og internationale projekter, hvor vi bl.a. på basis af disse forsøg har samarbejdet med andre forskere om indvendig efterisolering. Men vi er på forsøgsarealet orienterer vi kort om de andre forsøg og faciliteter, der kan ses på området.

Efter fremvisningen på det udendørs forsøgsreal, går vi gennem DTU Bygs forsøgshal i Bygning 119 og orienterer om relevante aktiviteter der, inden vi ender i et møderum i Bygning 118 og ser præsentationer med resultater fra de fremviste forsøg om omtalte projekter.

 

Program:  

 Kl. 15:00 Velkomst af Carsten Rode, DTU Byg.

Kl. 15:05 Fremvisning af forsøg i containere på udendørs forsøgsareal ved Bygningerne ”120”. Forklaring af Søren Peter Bjarløv og Nickolaj Feldt Jensen.

Kl. 15:50 Orientering om aktiviteter i forsøgshal, Bygning 119.

Kl. 16:20 Pause med forfriskninger

Kl. 16:40 Bygning 118, møderum 003+007. Fremvisning af resultater fra de fremviste forsøg. Orientering om relevante projekter om indvendig efterisolering. Diskussion af resultater og perspektiver.

Kl. 17.30 Besøget slutter.