7PHN (PASSIVHUS NORDEN) BÆREDYGTIGE BYER OG BYGNINGER

7PHN (PASSIVHUS NORDEN) BÆREDYGTIGE BYER OG BYGNINGER

7PHN BÆREDYGTIGE BYER OG BYGNINGER

Tid
Torsdag-fredag 20.-21. august 2015

Sted
Bella Center, indgang vest, Center Boulevard, 2300 København S

Beskrivelse
Konference
Bæredygtige Byer og Bygninger er en konference, hvor arkitekter, ingeniører og andre praktikere møder hinanden og relevante forskere over et program tætpakket med konkrete erfaringer, viden og diskussioner.
IDA Selskab for Bygningsfysik er partner for konferencen og vi forventer at vores medlemmer vil få givtige, nye kontakter og tage viden og erfaringer med fra hele Norden, og fra projekter eller fagområder, som de ikke kendte før konferencen.
Dagen før konferencen er der faglige ekskursioner i Københavns-området.

Parallelt med konferencen er der en udstilling af relevante produkter og serviceydelser. Konferencemiddagen finder sted i Skuespilhuset på konferencens første aften.

Konferencen er videnskabeligt anerkendt og giver point i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bibliometriske forskningsindikator, BFI. Derfor er abstracts og papers blevet vurderet af en international, tværfaglig, videnskabelig komite bestående af 23 anerkendte forskere og praktikere.

Det hele arrangeres i et tværfagligt samarbejde mellem Kunstakademiets Arkitektskole, DTU Byg og Passivhus.dk.
Flere oplysninger og tilmelding: www.7phn.org.

Program
Det løbende opdaterede og detaljerede program finder du på konferencens hjemmeside. Klik her for at se det foreløbige program

Foredragsholdere
Der vil være ca. 70 foredrag og oplæg.

Praktisk
Forplejning med kaffe, frugt og siddende frokost fra buffet er indeholdt i deltagergebyret.

Deltagelse
Tilmelding via www.7phn.org.