Sortsværtning på bygningsoverflader

Sortsværtning på bygningsoverflader

GÅ-HJEM-MØDE OM SORTSVÆRTNING PÅ BYGNINGSOVERFLADER

På indvendige bygningsoverflader ses ofte sorte aftegninger, som synes helt uforklarlige. Dette fænomen betegnes nogle gange som ”heksesod”. På mødet gives en status af de involverede foredragsholdere, som videregiver deres erfaringer om dette fænomen.

Slides fra arrangementet kan downloades her:

Fra Heksesot til Kjemisk sverting – Kolbjørn Mohn Jenssen

Sortsværtning på bygningsoverflader – Anne Pia Koch

Sortsværtning og kuldebroer – Lars Olsen

Partikelforurening i kirker og museumsbygninger – Morten Ryhl-Svendsen

Stearinlys – Jørn Toftum

Tid
Mandag d. 14. december 2015, kl. 15:30 til 18:00

Sted
Ingeniørforeningen IDA, Kalvebod Brygge 31 – 33, 1780 Kbh. V

Beskrivelse

Højt fra træets grønne top, stråler lysets væge. Heksesoden sværter op, kuldebro på vægge.

Med denne lille omskrivning af en kendt julesang gives en kort introduktion til danske erfaringer med heksesod, som for langt hovedpartens vedkommende drejer sig om misfarvninger forårsaget af afbrænding af lys, som giver anledning til dannelse af sodpartikler, der sætter sig forskellige steder som fx på kuldebroer. Men problemet har vist sig at være mere komplekst.

  • Kolbjørn Mohn Jenssen, MYCOTEAM AS, Oslo, Fortæller om mange års erfaringer fra Norge med problematikken vedrørende heksesod, som også kan forekomme i moderne huse!
  • Anne Pia Koch, Teknologisk Institut, fortæller om hendes erfaringer fra en række cases med dette problem.
  • Lars Olsen, Teknologisk institut, vil orientere om problemet med udgangspunkt i kuldebroer i klimaskærmen, og hvilken indflydelse det har samt hvad der kan gøres.
  • Morten Ryhl-Svendsen, Grafisk Linje/Konservatorskolen ved KADK, vil fortælle om måling af partikelforurening, fra trafik og levende lys, i flere kulturbygninger, herunder for nyligt i Lynge Kirke.
  • Jørn Toftum, DTU vil fortælle om erfaringer fra måling af partikelemissioner fra stearinlys.

Deltagelse
Tilmelding klik her.